2022 – 2023

Beste vrijwilligers, contactpersonen, docenten en bestuurders.

2022 Loopt ten einde, 2023 kondigt zich aan. Een mooi moment om onze dank naar jullie toe uit te spreken.

Jullie hebben het afgelopen jaar immers mogelijk gemaakt dat vele senioren actief zijn en samen bewegen of aan andere activiteiten kunnen deelnemen.

We kijken terug op een bijzonder jaar waarin veel veranderde en waar corona geen rol van betekenis meer speelde.

Maar nu richt ik me met jullie op de viering van het kerstfeest en de overgang naar het nieuwe jaar.

We hebben gelukkig een mooie traditie met kerst en die houden we samen in ere. Het kerstfeest vieren we samen met familie en/of vrienden. Zo gaan we ook nu het nieuwjaar in.

We staan deze dagen natuurlijk af en toe ook stil bij onze medemensen in moeilijke omstandigheden zoals verdriet om het verlies van een dierbare, eenzaamheid, ziekte en armoede of zelfs bij het oorlogsleed wat mensen in oorlogsgebieden moeten doormaken. Laat het kerstfeest een lichtpuntje zijn waarin we allen de vrede zien, al is die voor velen momenteel nog zo ver weg.

Het bestuur wenst iedereen hele fijne, warme feestdagen en vooral veel geluk en liefde in 2023, ook voor jullie naasten en vooral ook samen met elkaar!

Moge het een mooi, gunstig en goed jaar worden voor het Welzijn Ouderen Mill.

Nogmaals “fijne Kerstdagen en gelukkig Nieuwjaar”.

Eerstvolgende activiteiten