De toekomst van prettig ouder worden in Land van Cuijk.

Op donderdag 29 september was de werkconferentie Prettig ouder worden – hoe doen we dat in het Land van Cuijk?

Per 1 januari jl. was de herindeling van 5 gemeenten tot 1 gemeente Land van Cuijk. Dat moment is door de vijf afzonderlijke stichtingen die zich richten op het welzijn van ouderen in Land van Cuik gekozen om een nauw samenwerkingsverband aan te gaan. Dit heeft geleid tot de stichting van Welzijn Ouderen Land van Cuijk.

Het bestuur van deze stichting is initiator geweest van deze conferentie, waarbij de ondersteunding door de KBO, de gemeente en Sociom uitermate welkom was.

Tijdens de werkconferentie werd aan 3 doelen gewerkt:

  • Inventariseren wat er speelt in het leven van ouderen;
  • Bouwstenen vergaren voor een gemeentebreed ouderenbeleid;
  • Voeding geven aan het versterken van de samenhang tussen formele en informele organisaties in het ouderenbeleid.

Onder de bezielende leiding van facilitator (dagbegeleider) Aria Merkestein waren op 29 september jl. 80 mensen van zo’n 40 organisaties aanwezig in Myllesweerd in Mill. Een zeer gemêleerd gezelschap van professionals en vrijwilligers, allemaal actief met en voor ouderen. Met plenaire sessies en deelgroepen is stil gestaan bij het verleden (periode 2000 tot 2022), het heden (2022) en de toekomst (2023 en verder).

Het was een lange dag, maar die heeft veel opgeleverd. Zoals een tijdlijn tot nu toe, een mindmap (gedachtenkaart) over het heden en een overzicht van waarden en ideeen voor de toekomst.

Op dit moment wordt de hele dag in een verslag gezet, zodat ook iedereen die deze prachtige dag gemist heeft kan meelezen. En, belangrijker nog, hierna kan meespreken over hoe ideeën in uitvoerbare en noodzakelijke plannen om te zetten. Alle aanwezigen en alle organisaties die betrokken willen zijn bij het werken aan de doelen, kunnen in de komende tijd aansluiten.

Het bestuur van Welzijn Ouderen Land van Cuijk is erg blij met de inzet en betrokkenheid van zoveel personen en zoveel organisaties. De resultaten van de werkconferentie zijn veelbelovend. Er is nog een lange weg te gaan voordat de bereikte resultaten zullen zijn omgezet in concrete (beleids-) plannen, maar een eerste, belangrijke stap is gezet. We gaan aan de slag om, samen met de andere organisaties, de volgende stappen te zetten.