Mededeling voor deelnemers aan activiteiten van de SWOM

Sinds dinsdag 31 maart weten wij, dat als gevolg van de Corona maatregelen
deze maand (april) nog geen activiteiten kunnen plaatsvinden. Wij kunnen niet
uitsluiten dat in mei enkele of alle maatregelen nog gelden.
Het bestuur van de Senioren Welzijn Organisatie Mill heeft besloten om voor
het 2e kwartaal (dus met ingang van 1 april) van 2020, aan de deelnemers van
onze activiteiten, géén financiële bijdrage te vragen en dus niet te gaan innen.
Dit betekent dat er géén automatische incasso van die bijdrage zal plaatsvinden.
Voor de deelnemers die op jaarbasis betaald hebben geldt hetzelfde en betalen
we de kosten voor dit kwartaal (april, mei en juni) terug.
Dit is veel werk en daar hebben we even tijd voor nodig. Verwacht dit bedrag
dus niet binnen een paar weken op uw rekening. We kunnen nu nog niet
overzien wanneer we die bedragen kunnen overmaken. Zolang de Corona
maatregelen bestaan worden wij ook beperkt in onze werkzaamheden.
Zodra onze activiteiten hervat worden zullen wij u daarover tijdig informeren.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur Senioren Welzijn Organisatie Mill
Ton Ermers secretaris