Onze Stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM) krijgt een andere naam.

De naam van onze instelling wijzigt vanaf heden in:

“Welzijn Ouderen Mill”.

Het logo is eveneens veranderd zoals hierboven te zien is.

We gaan ook andere emailadressen gebruiken.

Onze huidige e-mailadressen vervallen op 1 oktober 2022.

Hierbij ontvangt u onze nieuwe e-mailadres.

info@welzijnouderenmill.nl                       Naar dit adres kunt u al uw mails sturen.

De reden voor deze veranderingen is de samenwerking tussen de 5 organisaties voor het Welzijn van senioren in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Zij bundelen hun krachten in de nieuwe organisatie “Welzijn Ouderen Land van Cuijk”.

De diensten en activiteiten zullen vooralsnog op de oude voet doorgaan.