Over SWOM

De SWOM (Senioren Welzijn Organisatie Mill) heeft de ANBI-status.
Het rsin: 804956 649. Kenmerk KvK is: 41083286

Beleidsplan 2020-2024

Het bestuur van de SWOM (Senioren Welzijn Organisatie Mill) stelt een beleidsplan op dat een looptijd krijgt van 2020 tot 2024.
Het vigerende beleidsplan is benaderbaar via deze link:

Meerjarenbeleidsvisie SWOM:  Beleidsplan 2020-202

Jaarverlag 2020: Klik hier

Over ons
Senioren Welzijn Organisatie Mill (SWOM) zet zich al sinds 16 juni 1987 in voor het welzijn van senioren in de gemeente Mill en Sint Hubert. SWOM  is een vrijwilligersorganisatie met meer dan 220 vrijwilligers. SWOM kent een bestuur dat volledig uit vrijwilligers bestaat. De letters SWOM krijgen binnenkort een andere betekenis, namelijk: Senioren Welzijn Organisatie Mill

Bestuurssamenstelling 2021  

Anco    Bloemendal              06-29328418     swom@anco-hermien.nl

Secretaris: Ton Ermers         0486-431649     ton@swomill.nl

Rosé van Ham-Stoop            06-25299839     rose@swomill.nl

Maria   Kuppen                      0486-475159     maria@swomill.nl

Penningmeester: Marietje v.d. Ligt – van Haren   0485-478659     Marietjeswom@gmail.com

Lida    Nabuurs                       0485-452743     lidakoswom@gmail.com

Trudy   Peters                         0485-452993     trudyswom@gmail.com

Raymond van Putten            0485-452174     raymondvanputten@swomill.nl

Waarnemend voorzitter   Marius Selten    0485-478440     mariusswom@gmail.com

Formulier ANBI SWOM  2021

Eerstvolgende activiteiten