Over SWOM

De SWOM (Senioren Welzijn Organisatie Mill) heeft de ANBI-status.
Het rsin: 804956 649. Kenmerk KvK is: 41083286

Beleidsplan 2020-2024

Het bestuur van de SWOM (Senioren Welzijn Organisatie Mill) stelt een beleidsplan op dat een looptijd krijgt van 2020 tot 2024.
Het vigerende beleidsplan is benaderbaar via deze link:

Meerjarenbeleidsvisie SWOM:  Beleidsplan 2020-2024

Over ons
Senioren Welzijn Organisatie Mill (SWOM) zet zich al sinds 16 juni 1987 in voor het welzijn van senioren in de gemeente Mill en Sint Hubert. SWOM  is een vrijwilligersorganisatie met meer dan 220 vrijwilligers. SWOM kent een bestuur dat volledig uit vrijwilligers bestaat. De letters SWOM krijgen binnenkort een andere betekenis, namelijk: Senioren Welzijn Organisatie Mill

Bestuurssamenstelling 2021.
Voorzitter,  waarnemend voorzitter Marius Selten, 0485-478440
Secretaris Ton Ermers, 0486-431649
Penningmeester Marietje van der Ligt, 0485-478659
Lida Nabuurs, 0485-452743
Trudy Peters, 0485-452993

Anco Bloemendal 06-29328418

Eerstvolgende activiteiten