Regels voor deelname aan activiteiten van de SWOM.

Het bestuur heeft uitgebreid stil gestaan bij de coronamaatregelen die afgelopen dinsdag bekend gemaakt zijn. We weten dat al lange tijd maatregelen gelden zoals handen wassen, niezen in de elleboog, schone lucht etc. Nu is o.a. het mondkapje weer geadviseerd in publieke ruimten.

Omdat de corona besmettingen momenteel toenemen heeft het bestuur gemeend alle betrokkenen bij de SWOM te moeten wijzen op de maatregelen die voor ons van toepassing zijn.

In publieke ruimten zoals accommodaties is voortaan de coronacheck van toepassing. Dat gebeurt bij de ingang van het gebouw door medewerkers van die accommodatie. U laat uw vaccinatiebewijs zien via een smartphone waarop de corona-app dan wel geïnstalleerd moet zijn. Je kunt ook het schriftelijke bewijs meebrengen. Verwar dat niet met het bewijs dat je kreeg na de tweede inenting. Bovendien moet je een legitimatiebewijs kunnen laten zien.

Hoe kom je aan het vaccinatiebewijs van test of vaccinatie, de zgn QR code?

Dat kan via internet op:  https://coronacheck.nl/nl/print/keuze-papieren-bewijs  Volg de stappen die aangegeven worden. Kom je er niet uit, dan kun je een beroep doen op de SWOM. Bel op 0485-455470 tussen 9 en 11 uur en we helpen je verder. Je kunt ook e-mailen: info@swomill.nl . Denk er altijd aan dat uw Burgerservicenummer van belang is om een DigiD aanvraag te kunnen doen. Die DigiD heb je weer nodig om je vaccinatie- of testbewijs (QR-code) te verkrijgen.

Zie voor nadere informatie het artikel op de 50+ pagina in De Neije Krant van afgelopen vrijdag.

Mocht de coronacheck bij een accommodatie niet gevraagd worden dan zien wij graag dat u een mondkapje draagt tot u op uw stoel zit of op uw plek bent. Dan kunt u dat daar weer afdoen. Bovendien gaan wij ervan uit dat ieder de 1,5 meter in acht neemt. Wij vragen op elkaar te letten en doen een beroep op docenten en begeleiders/contactpersonen de deelnemers daarin te stimuleren.

Voor vragen kunt u met het secretariaat contact opnemen. Neem daarvoor contact op met Gerda Selten 0485-455470 tussen 9 en 11 uur.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Ton Ermers secretaris.

Eerstvolgende activiteiten