Ontmoetingscentrum
Voor iedereen om hun hobby’s uit te oefenen

     WIE ZIJN WIJ- Hobbycentrum-Mill?

Begin 2007: is het Hobby Centrum van Stichting Senioren Hobby Centrum van start gegaan.

Sinds 1 sept. 2022 een nieuwe naam: Hobbycentrum-Mill.

Het centrum faciliteert hobby’s variërend van houtbewerking tot glas in lood en van bloemschikken tot textiel technieken. Anders dan de naam doet vermoeden, is het hoofddoel van het centrum het bevorderen van sociaal contact tussen senioren en medioren. Het gezamenlijk uitoefenen van hobby’s is het middel om dit te realiseren. Kern punt is dat “niets meer moet”. Het Senioren Hobby Centrum is de plek waar ontspanning en inspanning samengaan. Samen doen, samen delen , samen creatief bezig zijn, met je eigen leeftijdsgenoten. Zodat men betrokken blijft bij het sociale leven binnen onze gemeenschap. Achterliggende gedachte van het Hobby Centrum is dat mensen contact blijven houden met andere mensen in een sociaal maatschappelijk klimaat. Voor iedere medior en senior is er een plek in ons centrum.

Leidraad in ons handelen is:

  • Bevordering van integratie en sociale contacten.
  • Bestrijding van eenzaamheid en/of isolement.
  • Bereiken van ontspanning en ontplooiing.

Deze doelstelling trachten wij te bereiken d.m.v. het aanbieden van de volgende hobby’s :

bloemschikken, boekbinden , boetseren, creatieve vaardigheden (quilten-textiel), fotografie, film-video, muziek-gitaar, glas in lood, hout, metaal, koken, stamboom café, lezen, tekenen, schilderen,

taal: Spaans, Frans ,Duits en Engels, koper bewerking, modelbouw-hout en Hobby groep : excursie waarbij men gezellig samen bezig kan zijn, men elkaar kan stimuleren en contacten kan leggen en/of onderhouden, in ongedwongen sfeer.

De statuten van de Stichting Hobbycentrum-Mill vermeld:

Het faciliteren van het uitvoeren van hobby’s voor senioren als metaal-houtbewerking, beeldende kunst en groene ruimte, het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderd kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van daartoe geschikte huisvesting. De stichting staat bij Kamer van Koophandel ingeschreven als Hobbycentrum.

Activiteiten centrum voor culturele-kunstzinnige en educatieve vormgeving .

    Jeugd Hobby Centrum:

Okt.2018 zijn we gestart met een Jeugd afd. 1x per maand actief met 5 hobby groepen: Hout-Schilderen-tekenen-boetseren en creatief. Max. 50 kinderen per bijeenkomst.

Eerstvolgende activiteiten