Communicatie

Werkgroep Communicatie
SWOM heeft een werkgroep Communicatie. De leden van deze werkgroep houden zich o.a. bezig met de publiciteit over het beleid en de activiteiten van de SWOM. Zo geeft de coördinator Communicatie persberichten uit naar alle media, dus dag- en weekbladen, radio, tv, websites en sociale media over het beleid dat het SWOM bestuur ontwikkelt. Of dat zich nu op het gebied van organisatie, financiën of activiteiten begeeft. Op maatschappelijk gebied worden er interviews geplaatst in de Neije krant. De coördinator Communicatie is eindverantwoordelijk voor de berichten naar buiten. De werkgroep geeft het bestuur advies over het communicatie beleid.

collega´s

De werkgroep kan nog collega´s gebruiken. Indien u wat voelt voor deze vrijwilligers functie kunt u contact opnemen met secretaris en portefeuillehouder Communicatie Ton Ermers, bereikbaar via SWOM, info@swomill.nl of telefonisch 0485 – 455470.

Werkgroep Redactie
Naast de werkgroep Communicatie is er ook een Werkgroep Redactie. Deze bestaat uit vrijwilligers van de samenwerkende 50 Plus organisaties van de SWOM, van de KBO’s en het Senioren Hobby Centrum. De redactie houdt zich bezig met de inhoud van het blad d’n Booi dat drie tot vier keer per jaar verschijnt. Tevens regelt de redactie dat eens in de veertien dagen een gehele 50 Plus pagina wordt gemaakt, die in de Neije krant verschijnt. Dn Booi en de Neije krant pagina worden door de redactie voorbereid zowel in technische en organisatorische als inhoudelijke zin, inclusief afbeeldingen, c.q. foto’s.

Eerstvolgende activiteiten