Seniorenbelangen

Seniorenbelangen

De rijksoverheid legt al jaren een grote verantwoordelijkheid voor welzijn en zorg neer bij de gemeenten en de burgers zelf. Sinds 2015 krijgen gemeenten één ongedeeld budget waaruit ze vele voorzieningen, voortvloeiend uit deze wet, moeten bekostigen.

De afbouw van de verzorgingsstaat heeft grote gevolgen voor met name de groeiende groep senioren. Deze groep kan steeds minder van de overheid verwachten. Men moet meer voor elkaar gaan zorgen en meer vóór en mét elkaar doen.

Zo ontstaan nu en in de toekomst specifieke situaties op sociaal-maatschappelijk gebied door het groeiend aantal senioren met een toenemende leeftijd en met afnemende mogelijkheden voor (verplegende) verzorging.

Verschillende seniorenorganisaties hebben hierdoor een belangrijke rol toebedeeld gekregen en bieden op tal van terreinen ondersteuning.

* Welzijn Ouderen Mill

* Hobby Centrum Mill

* KBO’s

* Welzijn Ouderen Mill Wensbus

* Zorgcoöperaties / Huiskamers

* Sociom

 

Kijk voor meer informatie op het betreffend tabblad en/of website.

Eerstvolgende activiteiten