Seniorenbelangen

Seniorenbelangen 

De rijksoverheid legt al jaren een grote verantwoordelijkheid voor welzijn en zorg neer bij de gemeenten en de burgers zelf. Sinds 2015 krijgen gemeenten één ongedeeld budget, waaruit ze vele voorzieningen, voortvloeiend uit deze wet, moeten bekostigen.

De afbouw van de verzorgingsstaat heeft grote gevolgen voor met name de groeiende groep senioren. Die kunnen minder van de overheid verwachten. Zij moeten meer voor elkaar gaan zorgen en meer vóór en mét elkaar doen.

Zo ontstaan nu en in de toekomst, specifieke situaties op sociaal-maatschappelijk gebied vanwege het toenemend aantal senioren met een toenemende leeftijd en afnemende mogelijkheden voor (verplegende) verzorging. De verschillende seniorenorganisaties hebben hierdoor een belangrijke rol gekregen en bieden op tal van terreinen ondersteuning.

 

  1. SWOM en SWOM wensbus
  2. KBO’s
  3. Senioren Hobby Centrum
  4. Zorg coöperaties/huiskamers
  5. Zonnebloem
  6. Sociom

Kijk voor meer info op het betreffende tabblad en of website

Eerstvolgende activiteiten