Werelddansen

Nederlandse werelddansen zijn de in meer of mindere mate traditionele dansen zoals die vroeger (voor de tijd van de radio) door het volk uitgevoerd werden. Tegenwoordig worden er nog steeds volksdansen bijgemaakt. Het betreft dan nieuwe dansen (patronen) die gebruikmaken van de stijl van de authentieke dansen, op oude of nieuw gecomponeerde volksmuziek. Volksdansen is goed voor de opbouw van uw conditie, trainen van het geheugen, concentratie en vooral erg gezellig en ontspannend. Wekelijks storten tientallen 60 plussers  zich op de dansvloer om de pasjes onder de knie te krijgen.

Dag Tijd Locatie
Maandag 10.00-11.00 uur Beurtelings in Wanroij en in Wilbertoord

Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden dan kunt u terecht bij de volgende contactpersoon;

Volksdansen Wilbertoord – Wanroij

Contactpersoon: Docent Nellie Nabuurs  06-45229008

Deelnemersbijdrage
De deelnemers bijdrage voor  volksdansen  is vanaf 1 januari 2013  € 20 per kwartaal bij vooruitbetaling of € 70 op jaarbasis. Betaling geschiedt door automatische incasso.

Tussentijds starten met een activiteit is mogelijk. Er wordt dan geïncasseerd naar rato. Voor nieuwe deelnemers is het mogelijk om 2x gratis ter kennisname mee te doen. Wanneer men tussentijds wil instappen dan moet men de “opgavenlijst deelnemers” aan de activiteiten van SWOM en tevens machtiging tot incasso invullen en ondertekenen.

Als u graag mee wilt doen met deze activiteit kunt u hier klikken voor een inschrijfformulier. Let op: de eerste twee keer mag u gratis meedoen !

Voor het rooster dansen: planning 2019-2020

Eerstvolgende activiteiten

 

Biljarten

29 mei 2020 09:00

MEER INFO

Inloop Computer Café

29 mei 2020 13:30

MEER INFO

Hobbygroep Modelbouw

1 juni 2020 09:30

MEER INFO

Koorzingen Mill

1 juni 2020 10:00

MEER INFO