Financiële aangelegenheden

Op het gebied van inkomen komt het nogal eens voor dat senioren behoefte hebben aan ondersteuning. De KBO’s bieden vaak hulp hierbij. Gebruik dan deze link. Onderstaand wat algemene informatie over instellingen aangaande inkomsten e.d.

AOW (Algemene Ouderdomswet)
Informatie: Sociale Verzekeringsbank, Takenhofplein 4, Postbus 9032, 6500 JN Nijmegen t. (024) 3431010 Website: www.svb.nl

Bijstand aanvragen
Voor informatie en een aanvraagformulier kunt u terecht bij  het WMO loket van de gemeente, t. (0485) 396783 van 09.00 tot 17.00 uur of per mail naar inkomensondersteuning@cgm.nl

U kunt het aanvraagformulier voor bijzondere bijstand opvragen bij de afdeling Werk Inkomen en Zorg (WIZ) via telefoonnummer 0485 396733 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur).   Deze regeling biedt een tegemoetkoming in de kosten voor de deelname aan sociale, culturele, sportieve en maatschappelijke activiteiten. De regeling werkt op declaratiebasis. U kunt achteraf geld terugkrijgen voor de kosten die u heeft gemaakt. Soms kunt u maar een deel terug krijgen.

Eerstvolgende activiteiten