Financiële aangelegenheden

Op het gebied van inkomen komt het nogal eens voor dat senioren behoefte hebben aan ondersteuning. De KBO’s bieden vaak hulp hierbij. Gebruik dan deze link. Onderstaand wat algemene informatie over instellingen aangaande inkomsten e.d.

AOW (Algemene Ouderdomswet)
Informatie: Sociale Verzekeringsbank, Takenhofplein 4, Postbus 9032, 6500 JN Nijmegen t. (024) 3431010 Website: www.svb.nl

Bijstand aanvragen
Voor informatie en een aanvraagformulier kunt u terecht bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Cuijk (ISD) Grave, Mill en Sint Hubert: (0485) 369733 of bij het WMO loket van de gemeente, t. (0485) 460300 Op de volgende webpagina vindt u meer informatie. Klik op deze link. Voor informatie:http://loket.cgm.nl/loket/producten-en-diensten-gemeente-mill-sint-hubert_42437/

Reductieregeling.
U kunt het aanvraagformulier voor bijzondere bijstand opvragen bij de afdeling Werk Inkomen en Zorg (WIZ) via telefoonnummer 0485 396733 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur). Op de volgende webpagina vindt u meer informatie. Klik op http://loket.cgm.nl/loket/producten-en-diensten-gemeente-mill-sint-hubert_42437/product/bijzondere-bijstand_415.html  Deze regeling biedt een tegemoetkoming in de kosten voor de deelname aan sociale, culturele, sportieve en maatschappelijke activiteiten. De regeling werkt op declaratiebasis. U kunt achteraf geld terugkrijgen voor de kosten die u heeft gemaakt. Soms kunt u maar een deel terug krijgen.

Eerstvolgende activiteiten

 

Herfstmenu

6 november 2020 18:00

MEER INFO

Kienen Mill

12 november 2020 14:00

MEER INFO

Country en Volksdans

13 november 2020 13:00

MEER INFO

Samen eten in Royal Mill

18 november 2020 17:00

MEER INFO

Vrijwilligersavond

20 november 2020 19:30

MEER INFO