Yoga

Als iemand vraagt: ‘Wat is nu eigenlijk yoga?’ is het moeilijk daar één antwoord op te geven. Mensen ervaren yoga op hun eigen manier. De oorspronkelijke betekenis van yoga ligt al besloten in het woord zelf. Yoga betekent namelijk juk, het in evenwicht brengen van twee tegenpolen. Het betekent ook verbinding van lichaam en geest. Zoals een juk een last in evenwicht brengt, zo schept yoga harmonie. Het leven bestaat uit tegenstellingen: werken en rust, in- en uitademing, spanning en ontspanning, vitaliteit en vermoeidheid. Leven is het gaan van de ene tegenstelling naar de andere. Wanneer je in extremen leeft, kost dat veel energie. Yoga zoekt de harmonie tussen de polen.

Dag tijd Locatie
Dinsdag 09.00-10.00 uur Myllesweerd, Mill
Dinsdag 10.20-11.20 uur de Wis, Langenboom
Donderdag 09.00-10.00 uur de Wilg, Wilbertoord

Wilt u meer weten of u zich aanmelden dan kunt u terecht bij de volgende contactpersonen;

Yoga Mill

Contactpersonen Joke Willems 0485-454107

Docent : Josje Houben

Yoga Langenboom

Contactpersoon Pieta Bongers 0486-431373

Docent : Josje Houben

Yoga Wilbertoord

Contactpersonen Gerry Kremers 0485-478810

Docent: Kitty Putman

Deelnemersbijdrage

Deelnemersbijdrage vanaf 1 januari 2013 € 27,50 per kwartaal of € 100 op jaarbasis. Betaling geschiedt bij vooruitbetaling.

Betaling vindt plaats door automatisch incasso.

Als u graag mee wilt doen met deze activiteit kunt u hier klikken voor een inschrijfformulier. Let op: de eerste twee keer mag u gratis meedoen !

Tussentijds starten met een activiteit is mogelijk. Er wordt dan geïncasseerd naar rato. Voor nieuwe deelnemers is het mogelijk om 2x gratis ter kennisname mee te doen. Wanneer men tussentijds wil instappen dan moet men de “opgavenlijst deelnemers” aan de activiteiten van SWOM en tevens machtiging tot incasso invullen en ondertekenen.

Eerstvolgende activiteiten