Cliëntondersteuners

Zorg, hulp of hulpmiddelen nodig?
U regelt het via de Wmo 2015 en onze cliëntondersteuner helpt u daar graag bij.

Onze cliëntondersteuners werken op vrijwilligersbasis. Zij hebben een opleiding cliëntondersteuning van de KBO gehad, zijn gecertificeerd en zijn verplicht om periodiek bijscholing van de KBO te volgen. Zij dienen een ruim aantal aanvragers per jaar bij te staan zodat kennis uit opleiding en praktijk elkaar versterken. Op deze manier waarborgen we de kwaliteit van onze dienstverlening. Al onze cliëntondersteuners zijn lid van een van onze seniorenverenigingen en verrichten hun vrijwilligerswerkzaamheden namens die vereniging.

Bedoeld voor
Vooral senioren maken gebruik van onze cliëntondersteuners. Afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst tussen cliënt en cliëntondersteuner. Onze cliëntondersteuners behouden zich het recht voor om van ondersteuning af te zien en u door te verwijzen naar iemand anders. Iedere Wmo aanvrager blijft overigens zelf verantwoordelijk voor de aanvraag. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inzet van onze cliëntondersteuners.

Cliëntondersteuners in onze gemeente.
Het streven is om in elke Brabantse gemeente tenminste twee cliëntondersteuners beschikbaar te hebben.

U kunt de cliëntondersteuners in onze gemeente op de volgende manier bereiken:

Ria Kuppen, tel. 0486-475159, mariakuppen@gmail.com
Albert de Maeyer,  tel. 0486-431442, ademaeyer@telfort.nl

Zorg of hulpmiddelen nodig.
Bijvoorbeeld omdat uw gezondheid achteruit gaat en u niet langer helemaal zelf het huishouden kunt doen. Of omdat het lopen u steeds slechter afgaat, waardoor u er minder op uit trekt. U kunt zich dan melden bij uw gemeente, die vervolgens uw situatie onderzoekt en eventueel bepaalde voorzieningen toekent. De gemeente kijkt daarbij eerst welke problemen u zelf of met behulp van uw omgeving kunt oplossen. Dit is wettelijk geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. In diezelfde wet is geregeld dat iedereen die met een hulpvraag naar de gemeente gaat, recht heeft op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit zorgt ervoor dat uw belangen in het contact met de gemeente zo goed mogelijk worden behartigd. De cliëntondersteuner helpt u daarbij.

Taken clientondersteuner
In de wet staat dat de cliëntondersteuner náást u staat in het proces van de Wmo-aanvraag. Het komt erop neer dat de cliëntondersteuner u helpt en voor uw belangen opkomt wanneer u een Wmo aanvraag voor hulp(middelen) of zorg bij uw gemeente doet. De cliëntondersteuner bespreekt met u hoe het proces van de aanvraag loopt, geeft een toelichting op de regelgeving en de procedure en is desgewenst aanwezig bij het gesprek met de gemeente. Officieel heet dit gesprek het onderzoek. De cliëntondersteuner controleert later ook of het verslag van het onderzoeksgesprek correct is. Dat is belangrijk, want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg u krijgt. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kan de cliëntondersteuner u helpen om bezwaar te maken.

In de Wmo 2015 wordt onderscheid gemaakt tussen formele (beroepsmatige) en informele (vrijwillige) cliëntondersteuners. Iedere gemeente is verplicht om een burger die een aanvraag doet te wijzen op de mogelijkheid bijstand te krijgen van een cliëntondersteuner. Elke cliënt moet een ondersteuner kunnen inschakelen die bij zijn of haar situatie past en waar hij of zij vertrouwen in heeft.

Eerstvolgende activiteiten