Cliëntondersteuners

Cliëntondersteuner

Wie helpt uw zorg te regelen?

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt bij het organiseren van zorg of ondersteuning? Zo iemand is er: de onafhankelijke cliënt­ondersteuner (OCO).
Een cliëntondersteuner:

 • Kent het aanbod in zorg en ondersteuning in uw regio en weet de weg hier naar toe
 • Luistert goed naar uw wensen, ziet mogelijkheden en bespreekt waar en bij wie u zorg of ondersteuning kunt krijgen
 • kan meegaan naar gesprekken.

De cliëntondersteuner is geen hulpverlener, maar helpt u om zorg of ondersteuning te organiseren. De onafhankelijke cliëntondersteuner staat los van zorgorganisaties. Een cliënt­ondersteuner inschakelen kost u niets.

Waar kunt u cliëntondersteuning krijgen?

U heeft een Wlz-indicatie:
U krijgt gratis onafhankelijke cliëntondersteuning via het zorgkantoor voor hulp bij het organiseren van Wlz-zorg.

In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taak om zorgkantoor te zijn. Het zorgkantoor regelt de Wlz-zorg voor alle mensen in de regio. Dat staat los van de zorgverzekeraar waar u zelf een zorgverzekering heeft.

Voor de gemeente Land van Cuijk is dit het VGZ-zorgkantoor.

Het zorgkantoor:

 • Geeft aan of zorg voor u geschikt en verantwoord is
 • Helpt u een keuze te maken tussen de verschillende vormen van zorg en zorgverleners
 • Bemiddelt voor u bij het vinden van een zorgverlener die voor u geschikt is, als u niet terecht kunt bij de zorgverlener die uw voorkeur heeft
 • Bemiddelt voor u als u niet tevreden bent over de langdurige zorg die u krijgt
 • Helpt u bij het tijdig krijgen van zorg als een instelling wachtlijsten heeft
 • Regelt voor u passende zorg thuis als de instelling waar u heen wilt een wachtlijst heeft
 • Helpt u bij het opstellen van een persoonlijk zorgplan om zo in kaart te brengen welke zorg voor u het meest geschikt is
 • Informeert u tijdens een gesprek wat het betekent om een persoonsgebonden budget (PGB) te hebben
 • Is er voor verantwoordelijk dat zorg aan u gegarandeerd is
 • Zorgt dat instellingen van u geen bijdrage vragen voor zorg waar u volgens uw indicatie recht op hebt. Krijgt u wel een rekening voor een bijbetaling dan kunt u dat melden aan het zorgkantoor
 • Behandelt uw klachten.

Voor meer informatie: www.vgz-zorgkantoren.nl

U heeft geen Wlz-indicatie:

Dan krijgt u gratis onafhankelijke cliëntondersteuning via de gemeente voor hulp bij het organiseren van zorg en ondersteuning, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Gemeenten voeren de WMO uit. Cliëntondersteuning is onderdeel van deze wet.

Het doel van de WMO is om u te helpen, zodat u mee kunt blijven doen in de samenleving, bijvoorbeeld door zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Voor meer informatie: www.gemeentelandvancuijk.nl.

Eerstvolgende activiteiten