Zingen

 Zingen en zangkoren voor senioren in Mill

Er zijn drie senioren koren in de gemeente Mill en Sint Hubert.

  • Jong van Hart uit Mill,
  • De Dorpsstemmen uit Sint Hubert,
  • Zanglust uit Langenboom.

Ze treden op tijdens de gemeentelijke- en  regionale korendagen. Zij treden daarnaast veelvuldig op tijdens bijeenkomsten van SWOM en de KBO. Ze luisteren de mis op en geven kerstconcerten.

Repetities

Dag Tijd Locatie
Maandag 10.00 – 11.15 uur Myllesweerd Mill
Dinsdag 14.00 – 15.00 uur De Jachthoorn St Hubert
Woensdag 14.15 – 15.30 uur De Wis Langenboom

Wilt u meer weten of u zich aanmelden dan kunt u terecht bij de volgende contactpersonen;

Zanglust uit Langenboom
Contactpersoon; Willy Emons 0486-432172
Docent dirigent; Arlette van Hout

Jong van Hart uit Mill
Contactpersoon; Annemarie Maas 0485-452328
Docent dirigent; Arlette van Hout  06-13513276

De Dorpsstemmen uit Sint Hubert
Contactpersoon; Rina Snijders 0485-455464
Docent dirigent; Riet van Alphen 0485-452861

Deelnemersbijdrage
€20 per kwartaal bij vooruitbetaling of € 70 op jaarbasis. Betalingen geschieden door automatische incasso. In Langenboom door vooraf afrekening van de zanggroep aan SWOM.

Tussentijds starten met een activiteit is mogelijk. Er wordt dan geïncasseerd naar rato. Voor nieuwe deelnemers is het mogelijk om 2x gratis ter kennisname mee te doen. Wanneer men tussentijds wil instappen dan moet men de “opgavenlijst deelnemers” aan de activiteiten van SWOM en tevens machtiging tot incasso invullen en ondertekenen.

Als u graag mee wilt doen met deze activiteit kunt u hier klikken voor een inschrijfformulier. Let op: de eerste twee keer mag u gratis meedoen !

Eerstvolgende activiteiten