Over Welzijn Ouderen Mill

Welzijn Organisatie Mill heeft de ANBI-status.
Het rsin: 804956 649.

Kenmerk KvK is: 41083286

 

Het bestuur van Welzijn Organisatie Mill stelt een beleidsplan op dat een looptijd krijgt van 2020 tot 2024.

Het vigerende beleidsplan is benaderbaar via deze link:

Meerjarenbeleidsvisie Welzijn Ouderen Mill:  Beleidsplan 2020-2024

Jaarverslag 2021: Klik hier

 

Over ons

Welzijn Organisatie Mill zet zich al sinds 16 juni 1987 in voor het welzijn van senioren in de kerkdorpen Langenboom, Mill, Sint Hubert en Wilbertoord.  Welzijn Organisatie Mill is een vrijwilligersorganisatie met meer dan 220 vrijwilligers. Welzijn Organisatie Mill kent een bestuur dat volledig uit vrijwilligers bestaat.

 

Bestuurssamenstelling 2022  

Voorzitter

Marius Selten           0485-478440   marius.selten@welzijnouderenmill.nl

Secretaris:

Ton Ermers              0486-431649       ton.ermers@welzijnouderenmill.nl

Penningmeester:

Marietje v.d. Ligt – van Haren

0485-478659                                marietje.vandeligt@welzijnouderenmill.nl

Anco Bloemendal 0629328418      anco.bloemendal@welzijnouderenmill.nl

Rosé van Ham-Stoop 06-25299839     rose.vanham@welzijnouderenmill.nl

Ria van der Linden  06-38890902   ria.vanderlinden@welzijnouderenmill.nl

Maria   Kuppen      0486-475159        maria.kuppen@welzijnouderenmill.nl

Trudy   Peters       0485-452993          trudy.peters@welzijnouderenmill.nl

Raymond v Putten0485 452174 raymond.vanputten@welzijnouderenmill.nl

Formulier ANBI SWOM  2021

Eerstvolgende activiteiten