Over Welzijn Ouderen Mill

Welzijn Organisatie Mill heeft de ANBI-status.
Het rsin: 804956 649.

Kenmerk KvK is: 41083286

 

Het bestuur van Welzijn Organisatie Mill stelt een beleidsplan op dat een looptijd krijgt van 2020 tot 2024.
Het vigerende beleidsplan is benaderbaar via deze link:
Meerjarenbeleidsvisie Welzijn Ouderen Mill:  Beleidsplan 2020-2024
Jaarverslag 2021: Klik hier 

Over ons

Welzijn Organisatie Mill zet zich al sinds 16 juni 1987 in voor het welzijn van senioren in de kerkdorpen Langenboom, Mill, Sint Hubert en Wilbertoord.  Welzijn Organisatie Mill is een vrijwilligersorganisatie met meer dan 220 vrijwilligers. Welzijn Organisatie Mill kent een bestuur dat volledig uit vrijwilligers bestaat.

Bestuurssamenstelling 2022  

Voorzitter: Marius Selten  0485-478440 marius.selten@welzijnouderenmill.nl
Secretaris: Ton Ermers 0486-431649 ton.ermers@welzijnouderenmill.nl
Penningmeester: Marietje v.d. Ligt – van Haren 0485-478659 marietje.vandeligt@welzijnouderenmill.nl
Anco Bloemendal 0629328418 anco.bloemendal@welzijnouderenmill.nl
Rosé van Ham-Stoop 06-25299839 rose.vanham@welzijnouderenmill.nl
Ria van der Linden 06-38890902  ria.vanderlinden@welzijnouderenmill.nl
Maria Kuppen 0486-475159 maria.kuppen@welzijnouderenmill.nl
Trudy Peters 0485-452993 trudy.peters@welzijnouderenmill.nl
Raymond v Putten 0485 452174 raymond.vanputten@welzijnouderenmill.nl

Formulier ANBI SWOM  2021

Eerstvolgende activiteiten