Toneel

Senioren Toneelgroep Vier in Eén is één van de vele activiteiten, die de  Welzijn Ouderen Mill ondersteunt ten behoeve van onze senioren. Bijzonder is dat de leden van Vier in Eén uit alle vier de kerkdorpen van de gemeente komen; vandaar de keuze van de naam. Bijzonder is ook dat het spel, met alles eromheen, niet alleen voor de spelers, decorbouwers en geluidstechnici een positieve activiteit is, maar dat vele honderden senioren mee kunnen genieten.

Planken
Elk jaar worden twee nieuwe toneelstukken ingestudeerd en gepresenteerd aan leden van KBO’s en bewoners van instellingen in de hele regio. Elk stuk wordt ook één maal op de planken gezet voor andere toneelliefhebbers.

Vier in Eén brengt eigen geluid, decor en licht mee. Deze kwaliteit en daarbij de deskundige leiding van regisseur Erica Verbeeten staan garant voor “amateurtoneel op het hoogste niveau”, zoals het bestuur van één van de KBO’s het uitdrukte.

Vier in Eén repeteert op donderdag van 13.30 – 16.00 uur in de Wilg in Wilbertoord.

Informatie: Albert de Maeyer. Telefoon 0486 431442; email: albertdemaeyer@gmail.com

Deelnemersbijdrage
€ 20 per kwartaal bij vooruitbetaling of € 70 op jaarbasis. Betaling vindt door automatisch incasso plaats.

Richtlijnen: Klik hier

Tussentijds starten met een activiteit is mogelijk. Er wordt dan geïncasseerd naar rato. Voor nieuwe deelnemers is het mogelijk om 2x gratis ter kennisname mee te doen. Wanneer men tussentijds wil instappen dan moet men de “opgavenlijst deelnemers” aan de activiteiten van Welzijn Ouderen Mill en tevens machtiging tot incasso invullen en ondertekenen.

Als u graag mee wilt doen met deze activiteit kunt u hier klikken voor een inschrijfformulier. Let op: de eerste twee keer mag u gratis meedoen.

Eerstvolgende activiteiten