Welzijn gezondheid en zorg

Welzijn, gezondheid en zorg

In Mill zijn diverse organisaties actief op het gebied van welzijn, gezondheid en zorg. Met zijn allen streven we naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen en waarin iedereen zich thuis voelt.

Sociom

Aanspreekpunt voor inwoners en vrijwilligersorganisaties in het Land van Cuijk.

U kunt hier terecht voor meer informatie over:

 • Dagbesteding (buurt/huiskamers)
  Wanneer je door omstandigheden onvoldoende kunt deelnemen aan het bestaande verenigingsleven, voor een gezellige en zinvolle invulling van je dag met een leuke groep mensen.
 • Algemeen Maatschappelijk Werk
  Wanneer je een steuntje in je rug kunt gebruiken.
 • Maatje voor Jou
  Wanneer je sociale netwerk klein is, je eenzaam voelt of behoefte hebt om samen met een maatje leuke activiteiten te ondernemen.

U vindt alle informatie op de website www.sociom.nl.

Voor vragen kunt u mailen naar: info@sociom.nl.

Liever persoonlijk contact, bel tijdens kantooruren van 8.30 uur tot 17.00 uur naar
0485 – 700500.

K.B.O. Brabant

In samenwerking met Sociom is er het project “Sleutel tot langer thuis”.

Er wordt gekeken hoe u op een veilige manier langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Kijk op de website www.kbo-brabant.nl. voor informatie.

Mantelzorg Land van Cuijk

Voor ondersteuning en expertise op het gebied van mantelzorg en vrijwillige inzet in het Land van Cuijk. Voor informatie, advies, cursussen én met een luisterend oor. Mantelzorg heeft een grote invloed op uw leven. Deze zorg kan waardevol en positief zijn, maar ook zorgen voor overbelasting. Registreer u als mantelzorger en maak gebruik van waardevolle tips en adviezen.

Voor informatie: www.mantelzorgenvrijwilligersplein.nl.

W.M.O.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, via Gemeente Land van Cuijk.

In de wet is vastgelegd dat de overheid op het gebied van algemene voorzieningen hulpmiddelen ter beschikking stelt voor ondersteuning van een leefbaar leven.

 • Aanvragen van een rolstoel of andere hulpmiddelen
 • Aanvragen voor Respijtzorg
  Voor tijdelijke vervanging van de mantelzorger.
 • Aanvragen van huishoudelijke hulp
  Zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken of ramen zemen.

Wij adviseren u om bij het gesprek u te laten ondersteunen door een familielid, mantelzorger, kennis of een vrijwillig gecertificeerde cliëntondersteuner van de KBO (zie tabblad KBO Mill en Sint Hubert op deze website).

Cliëntondersteuner/Ouderenadviseur KBO

U hoeft geen lid te zijn van de KBO om een vrijwillige cliëntondersteuner of ouderenadviseur te raadplegen.

De cliëntondersteuner kent de weg in voorzieningenland, verwijst u door naar de juiste instanties en bereidt u voor op de vragen die instanties aan u gaan stellen. Zij geven advies bij WMO aanvragen voor huishoudelijke hulp, zorg naar behoefte, aanpassingen in huis, hulpmiddelen, aanvraag WLZ (Wet Langdurige Zorg), enz.

De cliëntondersteuners zijn opgeleid, gecertificeerd en volgen ieder jaar een bijscholing, zodat zij goed op de hoogte zijn van wetsaanpassingen en andere actuele ontwikkelingen. Benader deze mensen dan ook vóórdat het zogenaamde “keukentafel gesprek” plaats vindt.

Heeft u behoefte aan een luisterend oor en/of advies, of heeft u een vraag over regionale en lokale (zorg)voorzieningen en diensten, dan kunt u terecht bij een vrijwillige ouderenadviseur (VOA). De ouderenadviseurs kunnen u adviseren, informeren, doorverwijzen of met u meedenken. Ze kennen de sociale kaart van de gemeente als geen ander. En het belangrijkste is misschien nog wel dat ze de tijd voor u nemen en ook zonder concrete vraag een luisterend oor bieden.

Meer informatie en wie u kunt benaderen vindt u via het tabblad KBO Mill & Sint Hubert.

Bibliotheek Mill

De bibliotheek heeft in haar collectie vele (E)boeken. Een leestafel met kranten en tijdschriften en speciaal voor mensen die wat slechter zien, heeft de bibliotheek boeken met een DUIDELIJKE en EXTRA GROTE LETTER.

Ook ingesproken boeken en tijdschriften voor visueel gehandicapten zijn beschikbaar.

U kunt in de bibliotheek printen/kopiëren. U kunt een computercursus volgen.

Bovendien is er een gratis informatiepunt met professionele medewerkers, die u kunnen helpen bij digitale vragen. Denk hierbij aan het indienen van de belastingaangifte, het downloaden van de afvalkalender, aanvragen van zorg- en energietoeslag, werken met DigiD, enz.

Meer informatie op www.biblioplus.nl. Of bel naar: 0485-452145.

Sportvereniging Hart in Actie

De Sportvereniging Hart in Actie uit de gemeente Mill en St. Hubert is een sportvereniging voor mensen met een chronische beperking zoals hart- en vaatziekten, diabetes, astma of COPD. Samen sporten voor een gezond lichaam en gezonde geest en… U voelt zich beter, raakt minder snel vermoeid en u kunt veel plezier beleven met elkaar.

Voor meer informatie: www.hartinactiemill.nl.

Pantein Extra

Pantein Extra biedt een breed aanbod van diensten dat erop gericht is om u thuis te ontzorgen. Denk daarbij aan praktische diensten die te maken hebben met alles wat er in en om huis gebeurt en diensten die fijn zijn voor uw gezondheid, persoonlijke verzorging en ontspanning.

Meer informatie vindt u op: www.panteinextra.nl.

Voor contact kunt u mailen naar: extra@pantein.nl, of bel: 0485 – 845 454.

Winkels voor Zorg en Uitleen

Heeft u voorzieningen nodig op het gebied van zorg en gezondheid dan kunt u een beroep doen op diverse aanbieders.

 • Medicura
  Winkels in Uden en Oss en een hulpmiddelenautomaat in Beugen.
  Voor informatie: medicura.nl of bel 088 – 007 11 00.
 • Medipoint
  Winkels in Oss, Ravenstein, Wijchen.
  Voor informatie: medipoint.nl of bel 088 – 1020 100.
 • Welzorg
  Geen winkels.
  Voor informatie: welzorg.nl of bel 088 – 0016 700.
 • Vegro
  Winkels in Nijmegen en Eindhoven.
  Voor informatie: vegro.nl of bel 0900 – 288 7766.

G.G.Z.

Geestelijke Gezondheidszorg.

Wanneer u te maken krijgt met complexe mentale problemen.

Met hulp van de GGZ word u in staat gesteld de regie over uw eigen leven terug te nemen. De hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Voor informatie bekijk het zorgaanbod voor ouderen op de website: www.ggzoostbrabant.nl of bel 088 – 846 0460.

Stichting Toegankelijk Land van Cuijk

De stichting staat voor een toegankelijke gemeente Land van Cuijk, waar iedereen met een geestelijke of lichamelijke beperking volwaardig aan mee kan doen.

Voor meer informatie (algemeen): www.toegankelijklvc.nl.

Of mail Platform Toegankelijk Mill: secretarismill@toegankelijklvc.nl.

Alzheimer Nederland

Het aantal senioren met dementie neemt toe de komende jaren. Men blijft langer zelfstandig thuis wonen. Hoe kunt u zich daarop voorbereiden. Buiten een eigen netwerk zijn er diverse mogelijkheden ter ondersteuning. Er zijn in en rondom Mill een aantal organisaties die u hierbij kunnen helpen.

Voor al uw vragen over geheugenproblemen is er de ouderenverpleegkundige of casemanager bij dementie van Dementie Keten Team Noordelijke Maasvallei.

Voor informatie: tel.nr. 0900 – 8803, of vraag uw huisarts.

Meer informatie vindt u op: www.gemeentelandvancuijk.nl/dementievriendelijk.

Of mail naar de werkgroep afdeling Mill: dementievriendelijkMill@gmail.com.

De Zonnebloem

Bent u lichamelijk beperkt, langdurig ziek of hulpbehoevend dan kan de Zonnebloem wat voor u betekenen, door u een onvergetelijke tijd te bezorgen aan de hand van georganiseerde activiteiten, of er kan met enige regelmaat iemand bij u op bezoek komen, zodat ook u volop van het leven kunt genieten.

Voor meer informatie: www.zonnebloem.nl/land-van-cuijk.

Café Brein

Een trefpunt voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), hun partners, mantelzorgers, familie, vrienden en professionals. In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige, ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting.

Voor meer informatie: www.samenmillensinthubert.nl/pagina/cafe-brein.

Buurtzorg

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)-verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis.

Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging.

Er wordt samen met u gekeken wat er aan zorg nodig is en men zoekt samen met u en uw omgeving naar oplossingen.

Buurtzorg is veelal in samenwerking met huisarts of gemeente.

Voor meer informatie: www.buurtzorgnederland.com.

ZorgMies

Mantelzorgondersteuning aan de mensen die hulp nodig hebben en de eenzaamheid onder ouderen verkleinen. Dat is het streven van ZorgMies. Want iedereen verdient persoonlijke zorg en aandacht met altijd één vast gezicht en een luisterend oor.

Deze zorgdienst is niet gratis. Soms kunnen de diensten (gedeeltelijk) betaald worden vanuit een aanvullende zorgverzekering, een Persoonsgebonden Budget (PGB), een Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of vanuit particuliere gelden. De kosten van een ZorgMies zijn fiscaal aftrekbaar onder de noemer “extra gezinshulp”. Basisprijs vanaf € 26,50 per uur (2023).

Meer informatie: www.zorgmies.nl/maas-en-peel.

Of bel: 06 – 1490 8549.

Home Instead Thuisservice Brabant Noord-Oost

Thuiszorg maar dan anders. Bij Home Instead gaat welzijn vóór zorg. Het accent ligt op persoonlijke betrokkenheid en betekenisvolle ondersteuning, zowel praktisch als emotioneel.

Deze zorgdienst is niet gratis.

Voor informatie bel: 0485 – 745 900 of mail naar info.brabantno@homeinstead.nl.

Positieve zorg Land van Cuijk

Thuiszorgorganisatie met kleine wijkteams, voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in de eigen thuisomgeving.

Positieve Zorg heeft een andere kijk op gezondheid , minder in termen van ziekte, meer in termen van kwaliteit.

Voor informatie: www.positievezorg.nl.

Voor persoonlijk contact bel: 06 – 1274 2727 of mail: info@positievezorg.nl.

Jet & Jij

Om naast de mantelzorger hulp te bieden om het thuis wonen zo prettig mogelijk te maken. Er kan hulp geboden worden bij het opstarten van de dag, begeleiding bij eetmomenten, begeleiden naar huisarts, fysio, een bezoek aan een museum, familiebezoek enz.

Deze zorgdienst is niet gratis.

Voor informatie: www.jetenjij.nl.

Of bel: 06- 3849 9349.

VPTZ Thuis

De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg kunnen bij mensen die thuis willen sterven taken van de mantelzorgers overnemen, zodat zij ook even kunnen rusten, een boodschap kunnen doen of ’s nachts rustig kunnen slapen. Zodra u merkt dat de zorg voor een terminale zieke te zwaar wordt kunt u hulp vragen.

Voor meer informatie: www.vptzlandvancuijk.nl.

Of bel: 0485 – 381 927.

Hospice De Cocon

Als thuis sterven niet mogelijk of wenselijk is, biedt Hospice De Cocon een gastvrij onderkomen in een huiselijke sfeer, waar stervenden omringd worden met persoonlijke aandacht en professionele zorg.

Voor meer informatie: www.vptzlandvancuijk.nl.

Of bel: 0485 – 381 927.

Eerstvolgende activiteiten