Welzijn gezondheid en zorg

Welzijn gezondheid en zorg

Op deze pagina treft u in Mill bekende organisaties aan die op gebied van Welzijn, gezondheid en zorg actief zijn. Senioren kunnen gebruik maken van hun dienstverlening.

Sociom en Sociaal kernteam
Hét aanspreekpunt bij vragen over Wonen, Welzijn en Zorg is de coördinator van Sociom. Bij vragen op het brede terreinen van wonen, welzijn en zorg neemt u contact op met de WWZ coördinator. Deze geeft niet alleen advies en ondersteuning, maar verwijst ook door naar de juiste instanties. U kunt deze WWZ coördinator bereiken via de telefooncentrale van Sociom: t. (0485) 700500 www.sociom.nl

Maatschappelijk werk
Het algemeen maatschappelijk werk van het Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk kan u helpen met het vinden van oplossingen in moeilijke situaties. U kunt bellen voor een afspraak bij het centraal bureau in Cuijk: 0485 316204.

Aanvragen huishoudelijke hulp (WMO)
Het aanvragen van huishoudelijke hulp verloopt via de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Wij adviseren u om bij het gesprek, u te laten ondersteunen door een familielid, mantelzorger, kennis of een vrijwillige gecertificeerde clientondersteuner van de KBO  (Klik hier) . Na aanmelding onderzoekt de gemeentelijke WMO consulent uw situatie. Zij nemen vervolgens binnen 6 weken een besluit over uw aanvraag. Zie link naar tabblad KBO  en flyer individuele belangenbehartigers KBO

Winkels voor Zorg en Uitleen
Heeft u voorzieningen nodig op het gebied van zorg en gezondheid dan kunt u een beroep doen op diverse aanbieders.

Medicura is gevestigd in Uden, Oss en Den Bosch levert op aanvraag hulpmiddelen aan huis, maar zijn ook op te halen. Zij zijn ook eigenaar van de hulpmiddelen- automaat in het Maasziekenhuis in Boxmeer. Tel: 088-0071100.www.medicura.nl/thuiszorgwinkel

 

Medipoint Zie www.medipoint.nl voor meer informatie. tel: 088-1020100.

Vegro thuiszorgwinkel. Zie www.vegro.nl voor meer informatie. 0900-2887766

 

Dagverzorging aanvragen
De Dagverzorging is bedoeld voor ouderen, die door omstandigheden onvoldoende kunnen deelnemen aan het bestaande verenigingsleven en voor wie activiteiten in groepsverband een waardevolle tijdsinvulling kunnen betekenen.

Voor dagactiviteit Ouderen is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg): (024) 3820820. http://www.ciz.nl/voor-professionals/aanvragen-awbz-indicatie.

Het Sociaal Kernteam helpt bij de aanvragen en is op werkdagen bereikbaar via tel. nr. 0485-396783.

G.G.Z. Centrum Land van Cuijk
G.G.Z. betekent Geestelijke Gezondheidszorg, Centrum Land van Cuijk. Het is een gespecialiseerde instelling voor behandeling, begeleiding en preventie bij psychische of psychiatrische problemen als de huisarts, de thuiszorg of het maatschappelijk werk onvoldoende hulp kunnen bieden. Ouderen (boven 60 jaar) kunnen terecht bij de afdeling Ouderenzorg. Verwijzing verloopt in principe via de huisarts. U kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de G.G.Z, Bilderbeekstraat 44, 5831 CX Boxmeer t. (0485) 847250. www.ggzoostbrabant.nl/ggz-land-van-cuijk-en-noord-limburg

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk
Steeds meer mensen kiezen ervoor om in de laatste fase van hun leven, thuis in hun vertrouwde omgeving afscheid van het leven te nemen. Naast de zorg die door de thuiszorg geboden wordt, kunt u een beroep doen op ondersteuning door – speciaal opgeleide – vrijwilligers van VTZ Land van Cuijk. Zij kunnen de zieken en de mantelzorgers bijstaan en ondersteunen, bijvoorbeeld door ’s nachts te waken zodat de naasten ook aan hun rust toe kunnen komen. U kunt de hulp aanvragen via uw huisarts of rechtstreeks bij de organisatie: t. (0485) 574289 info@vptzlandvancuijk.nl

Hospicehuis de Cocon
Als thuis sterven niet mogelijk of wenselijk is, biedt de Cocon een gastvrij onderkomen, waar stervenden omringd worden met persoonlijke aandacht en zorg. Het hospicehuis De Cocon is een woonhuis, waar in huiselijke sfeer opvang wordt geboden aan mensen die in de laatste weken van hun leven zijn. Informatie: Breestraat, 5845 Sint Anthonis: t. (0485) 380333 decocon@hospicehuislandvancuijk.nl

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill (PGM)
Het Platform Gehandicaptenbeleid Mill behartigt de belangen van alle inwoners met een beperking. Het platform brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente, de overheid en belangenorganisaties. www.pgmill.nl.

Alzheimervereniging afd. Land van Cuijk en Noordelijk Limburg
De vereniging verstrekt informatie over de verschillende vormen van dementie en wil taboes rondom dementie doorbreken. Verder geeft zij steun en voorlichting aan partners en familieleden van dementerende personen. Jaarlijks wordt er door samenwerking van Stichting Alzheimer, SWOM en KBO een kleine info Alzheimer georganiseerd in Aldenhorst en een grote Alzheimer avond in Myllesweerd.

De Zonnebloem in Mill
Doelgroep zijn langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende mensen die geconfronteerd zijn met ingrijpende levensgebeurtenissen. De medewerkers van de Zonnebloem komen op bezoek. Aanmelden bij op t. 0485 452807 of 06-51528204

Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk
Dit steunpunt richt zich op alle mantelzorgers die intensief en/of langdurig voor een naaste zorgen. Bij het steunpunt kunt u terecht voor informatie en advies, emotionele ondersteuning, praktische ondersteuning, het ontmoeten van lotgenoten en ondersteuning bij het verkrijgen van de juiste hulp. Bezoekadres: Cuijk. t. 0485-846739, Email: mantelzorg@sociom.nl www.mantelzorglvc.nl

 Café Brein
Café brein is een trefpunt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), hun partners, kinderen of ouders, vrienden en andere geïnteresseerden. Er vinden bijeenkomsten plaats, waar in een gezellige en ontspannen sfeer een onderwerp wordt besproken Informatie: zie https://www.nahnobrabant.nlPer saldo
Omdat de regels rondom het Persoons Gebonden Budget (PGB) behoorlijk veelomvattend zijn, hebben veel budgethouders behoefte aan ondersteuning. Per saldo, de belangenvereniging van en voor mensen die verzorging en begeleiding nodig hebben en die dit zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget http://www.pgb.nl/

 

Blink een vrijwilligers organisatie
Blink is er voor alle mensen met een beperking en voor hun mantelzorger(s). Er kan sprake zijn van een verstandelijke of lichamelijke beperking, een chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), niet of moeilijk kunnen zien of horen en autisme. Ook zelfstandig wonende die behoefte hebben aan hulp bij activiteiten of aan persoonlijke aandacht, kunnen een beroep doen op een vrijwilliger van Blink. Informatie: BLINK, Postbus 322 in Oss. t. 088-7540400, e-mail: info@blinkuit.nl of website https://www.blinkuit.nlKoninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen
Visio was voorheen Sensis en hier kan iedereen terecht met vragen over slechtziendheid of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering. Voor informatie kunt u contact opnemen met de cliëntservicelijn, t. 088-5858585. e-mail: info@visio.org, www.visio.org

Sportvereniging Hart in Actie voor hartpatiënten en diabetici
Deze sportvereniging heeft als doel het stimuleren van (ex)hartpatiënten en/of diabetespatiënten om te bewegen. Dit onder zodanige voorwaarden dat mensen met een hartafwijking met plezier en op verantwoorde wijze kunnen deelnemen aan sportactiviteiten. Voor inlichtingen: e-mail: hartinactiemill@ziggo.nl Secr. Mieke van de Kolk, Wolfsculen 37 5451 WR Mill tel: 0485 – 453826 https://hartinactiemill.nl

Bibliotheek Mill
De bibliotheek heeft in haar collectie vele (e)boeken. Een leestafel, met kranten en tijdschriften en speciaal voor mensen die wat slechter zien, heeft de bibliotheek boeken met een DUIDELIJKE en EXTRA GROTE LETTER. Ook ingesproken boeken en tijdschriften voor visueel gehandicapten zijn beschikbaar. Er is een inlever-brievenbus

Er zijn oefencomputers en verhuur van computerlokaal en zaalverhuur. Daarnaast zijn er print en kopieerfaciliteiten en individuele werk- studieplekken met Wifi en internet. Voor informatie bibliotheek Mill, t. (0485) 452145. Via www.biblioplus.nl kunt u boeken zoeken en zien in welke bibliotheek het beschikbaar is.

Eerstvolgende activiteiten