Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

WMO
De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kunt u de gemeente vragen om ondersteuning, zoals thuiszorg of een rolstoel. Gemeenten voeren de WMO uit. Via de gemeente kunt u, in het kader van de WMO, een vergoeding krijgen voor: hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, voorzieningen op het gebied van hulpmiddelen, bijvoorbeeld rolstoelen en vervoer (voorzieningen en financiële tegemoetkomingen). Let op: u moet de voorziening aanvragen voordat u de kosten gaat maken.

 

Maak gebruik van de onafhankelijk Cliëntondersteuner van de KBO.

Link naar KBO Mill & Sint Hubert.

Clientondersteuner

Neem, voordat het zgn Keukentafelgesprek plaats vindt, contact op met de clientondersteuner, zodat deze u tijdens het gesprek met de gemeente kan bijstaan en de juiste vragen kan stellen aan de WMO consulent. De cliëntondersteuner bespreekt met u hoe het proces van de aanvraag loopt, geeft een toelichting op de regelgeving en de procedure en is desgewenst aanwezig bij het gesprek met de gemeente. Officieel heet dit gesprek ‘het onderzoek’ of het keukentafelgesprek’ ‘. De cliëntondersteuner controleert later ook of het verslag van het onderzoeksgesprek correct is. Dat is belangrijk, want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg u krijgt. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kan de cliëntondersteuner u helpen om bezwaar te maken.

Als een inwoner een voorziening aanvraagt wordt er een aanmelding gestart. Een WMO consulent onderzoekt wat er speelt. Het onderzoek beslaat de vraag en additioneel andere leefgebieden. Het onderzoek wordt afgerond met een onderzoeksverslag. Dit verslag is een advies over het al dan niet inzetten van een voorziening. Het is een advies en heeft geen juridische status. Het verslag wordt ter goedkeuring opgestuurd naar de aanvrager. De aanvrager heeft drie mogelijkheden. Hij/zij  kan voor akkoord tekenen, opmerkingen plaatsen die opgenomen worden in het verslag en dan tekenen of opmerkingen plaatsen en niet tekenen. In het laatste geval is het aan te raden om contact te zoeken met de WMO-consulent om via goed overleg alsnog een akkoord te bereiken. Pas met het ondertekenen van het gespreksverslag is de aanmelding een aanvraag geworden. Hierover wordt vervolgens een beslissing genomen. Deze beslissing wordt verwoord in een beschikking. De aanvrager ontvangt deze beschikking. De beschikking is vervolgens wel een document met juridische status. Als de aanvrager het met de beschikking niet eens is kan hij/zij bezwaar maken. Binnen 8 weken na aanvraag moet er een beschikking afgegeven worden. Het is daarom belangrijk om in gesprek te blijven met de WMO consulent en de clientondersteuner kan u daar uitstekend bij helpen.

De Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) en Cliëntenondersteuner van de KBO kan u daarbij helpen

Dat zijn:
Maria Kuppen, tel. 0486-475159, mariakuppen@gmail.com
Albert de Maeyer, tel. 0486-431442, albertdemaeyer@gmail.com

Toos Lange, tel. 06-23897456 emailadres: tooslange@gmail.com

 

Er zijn ook beroepsmatige cliëntondersteuners, die u kunt inschakelen. U bent vrij om diegene te kiezen die bij u of uw situatie het beste past.

Zo’n professionele cliëntondersteuner kunt u vinden bij Stichting MEE  Kijk voor contactgegevens op de website van de gemeente of op https://www.mee.nl

Clientondersteuners Albert Maria en Toos

Eerstvolgende activiteiten