Koersbal

Koersbal is van oorsprong een Australische sport en lijkt enigszins op
“jeu de boules”. Omstreeks 1980 is de sport overgewaaid naar Europa . Bewegen is gezond en daarom wordt In  het kader van “Meer bewegen voor Ouderen” steeds meer koersbal gespeeld.

Waar kunt U koersballen

dag tijd locatie
Maandag 14.00-16.00 uur Myllesweerd, Mill
Dinsdag 13.45-16.15 uur De Wis, Langenboom
Dinsdag 09.30-11.00 De Jachthoorn, St Hubert

Wilt u meer weten of u aanmelden dan kunt u terecht bij de volgende contactpersonen:

Koersbal Langenboom: Jo Bergmans  06-10621304
Koersbal Mill: Annemarie Wijnen en Helma Gerrits
Koersbal Sint Hubert: Thea Arts  06-57595495

Coördinator: Jo Bergmans  06-10621304

Deelnemersbijdrage

Voor deelnemersbijdrage: klik hier

Betaling geschiedt door automatische incasso.

Tussentijds starten met een activiteit is mogelijk. Er wordt dan geïncasseerd naar rato. Voor nieuwe deelnemers is het mogelijk om 2x gratis ter kennisname mee te doen. Wanneer men tussentijds wil instappen dan moet men de “opgavenlijst deelnemers” aan de activiteiten van Welzijn Ouderen Mill en tevens machtiging tot incasso invullen en ondertekenen.

Als u graag mee wilt doen met deze activiteit kunt u hier klikken voor een inschrijfformulier. Let op: de eerste twee keer mag u gratis meedoen !

Eerstvolgende activiteiten