Vrijwillige Ouderen Advisering (VOA)

Sociaal Kernteam Mill en Sint Hubert en Vrijwillige Ouderen Advisering
Bijvoorbeeld omdat uw gezondheid achteruit gaat en u niet langer helemaal zelf het huishouden kunt doen. Of omdat het lopen u steeds slechter afgaat, waardoor u er minder op uit trekt. Of omdat u als mantelzorger het werk te zwaar gaat vinden. U kunt zich dan allereerst melden bij het sociaal kernteam Mill en Sint Hubert, dat vervolgens uw situatie onderzoekt. Het sociaal kernteam helpt u bij het regelen van professionele hulp of hulpmiddelen. In elk team werken mensen met een verschillende deskundigheid. U bereikt het kernteam via het centrale telefoonnummer 0485-396783, elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Of via email-adres sociaalkernteam@cgm.nl

2.    Hulp nodig bij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen? : Vrijwillige ouderenadviseur (VOA)
Huishoudelijke hulp, zorg naar behoefte, aanpassingen in huis, hulpmiddelen, taxivervoer op maat. Met de juiste voorzieningen kunt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Het organiseren hiervan kan echter behoorlijk ingewikkeld zijn. De vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) van de KBO’s  kunnen uitkomst bieden. Hij of zij kent de weg in voorzieningenland, verwijst u door naar de juiste instanties en bereidt u voor op de vragen die zij aan u gaan stellen. In Brabant zijn ruim 500 vrijwillige ouderenadviseurs actief. De VOA’s kunnen u ook verwijzen naar de cliëntondersteuners, als u een voorziening van de gemeente wilt. Zie ook deze website onder Seniorenbelangen – cliëntondersteuners.

Belastingservice
U kunt hulp krijgen bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting of bij het aanvragen of wijzigen van zorg- en huurtoeslag. Onze KBO vrijwillige belastinginvullers zijn opgeleid door de Belastingdienst en worden elk jaar bijgeschoold. Voor deze dienst geldt een leeftijds- en een inkomensgrens.

Verzekeringsdocumenten, pensioenbrieven, post van de woningbouwvereniging, van de gemeente, er komt van alles bij u binnen en soms is het lastig om het overzicht te bewaren. Indien u hulp nodig heeft bij het ordenen van uw administratie kunt u een beroep doen op onze vrijwillige thuisadministrateur. Samen met u bergt hij of zij al uw documenten in een speciaal daarvoor ontwikkelde ordner met een logische indeling op. En zo nodig, komt de thuisadministrateur geregeld terug om te zorgen dat de boel op orde blijft

Iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig blijven wonen. Dat is het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dat is ook wat de meeste mensen zichzelf en anderen toewensen. Toch ontkomen we er niet aan dat zich probleemsituaties kunnen voordoen naarmate we ouder worden en dat er ondersteuning nodig is van de naaste omgeving (familieleden, kennissen, de buurt), van een maatschappelijke organisatie of van een vrijwilliger.

De Brabantse seniorenverenigingen die zijn aangesloten bij het VBOB hebben gezamenlijk ongeveer 165.000 leden en meer dan 10.000 vrijwilligers. Bij een vereniging waarin senioren zich thuis voelen, past immers ook een cultuur van zorg voor elkaar: een luisterend oor, een adequaat advies, soms daadwerkelijke hulp. De individuele belangenbehartiging staat dan ook hoog in het vaandel. Belastingservice, vrijwillige ouderenadvisering en administratieve ondersteuning worden mede dankzij financiële steun van de Provincie Noord-Brabant geboden door deskundige vrijwilligers van de ouderenorganisaties.

Tenslotte:
Vrijwillige belastinginvullers helpen u met uw aangifte inkomstenbelasting en met het aanvragen van zorg- en huurtoeslag.

Vrijwillige ouderenadviseurs wijzen u de weg als u een concrete vraag hebt op het gebied van voorzieningen en andere regelingen.

Vrijwillige thuisadministrateurs zorgen er samen met u voor dat uw administratie op orde is en blijft.

in alle gevallen gaat het om deskundige senioren die zich graag voor u inspannen. Hun kennis en vaardigheden worden voortdurend op peil gehouden. De (lokale) seniorenorganisaties kunnen u ook alles vertellen over de mogelijkheden om van deze diensten gebruik te maken.

Ouderenadviseurs in de gemeente Mill en Sint Hubert.
Albert de Maeyer, tel. 0486-431442, albertdemaeyer@gmail.com
Ria Kuppen, tel. 0486-475159, mariakuppen@gmail.com

Eerstvolgende activiteiten