Vrijwillige Ouderen Advisering (VOA)

Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)

Luisterend oor en advies

Veel senioren willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen. En steeds meer ouderen blijven tot op hoge leeftijd actief en gezond. Maar er komen momenten dat u wel wat advies kunt gebruiken, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren, het aanvragen van subsidies, het aanpassen van de woning of het krijgen van de juiste zorg en ondersteuning.

De vrijwillige ouderenadviseur (VOA) is veelal het eerste aanspreekpunt van senioren met een dergelijke hulpvraag.

Onafhankelijk en gelijkwaardig

De VOA werkt vanuit de KBO, waarvan u geen lid hoeft te zijn om gebruik te maken van deze dienst. De kracht van ondersteuning door deze vrijwilligers is de onafhankelijkheid en gelijkwaardigheid waarmee zij kunnen werken. Onafhankelijk omdat er geen enkel ander belang is dan de ondersteuning van de senior met een hulpvraag. Gelijkwaardig omdat zowel vrijwilliger als hulpvrager senior zijn en er geen organisatie met andere (financiële of politieke) belangen achter zit. Alleen het belang van de hulpvrager wordt behartigd!

Een VOA kan u adviseren, informeren, doorverwijzen of met u meedenken op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid en vervoer. Ze kennen de contactgegevens van de Gemeente Land van Cuijk als geen ander. En het belangrijkste is misschien nog wel dat ze de tijd voor u nemen, en ook zonder concrete vraag graag een luisterend oor bieden. Deze dienst is gratis.

Belastingadvies, zorg-, energie- of huurtoeslag aanvragen

Een vrijwillige belastinghulp kan u helpen met uw aangifte inkomstenbelasting, zodat u krijgt waar u recht op heeft. Ook kan u bij hem/haar terecht voor hulp bij het aanvragen van uw zorg- of huurtoeslag.

De belastinghulp is zorgvuldig gescreend, heeft een geheimhoudingsplicht en werkt onder de verantwoordelijkheid van de KBO.

Voor deze dienst wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd.

Zie www.kbo-mill.nl.

Administratie op orde brengen

Niet iedereen is handig met administratie. Vooral voor tachtig- en negentigjarigen blijkt de administratie een lastige opgave, zeker wanneer de partner wegvalt die er altijd verantwoordelijk voor was.

Heeft u net als velen moeite met het bijhouden van uw administratie en wilt u bijvoorbeeld hulp bij het ordenen van uw post, dan kunt u een vrijwillige thuisadministrateur inschakelen. Discreet, zorgvuldig en op vrijwillige basis helpt hij of zij u met het op orde brengen én houden van uw administratie.

Natuurlijk is wederzijds vertrouwen en discretie bij deze hulpdienst essentieel.

De hulp van een thuisadministrateur is gratis en valt onder verantwoordelijkheid van de KBO. Zie www.kbo-mill.nl.

Goed opgeleid en gecertificeerd

Seniorenvereniging KBO-Brabant heeft zo’n 500 vrijwillige lokaal werkende VOA’s beschikbaar die ouderen graag helpen bij het zoeken naar antwoorden, hulp bieden bij het invullen van belastingaangiftes of het op orde brengen van de administratie.

KBO-Brabant zorgt voor hun opleiding, bijscholing en certificering. Zo blijven zij goed op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving en andere ontwikkelingen.

Wilt u graag in contact komen met een Vrijwillige Ouderen Adviseur neem dan contact op met Welzijn Ouderen Mill, tel.nr. 0485 – 455470 of kijk op de website van de KBO: www.kbo-mill.nl.

 

Eerstvolgende activiteiten