Gymnastiek
Meer Bewegen voor Ouderen

Foto’s: Jan Maas en Hen Daams.

Dag Tijd Locatie
Dinsdag 10.30-11.30 uur Myllesweerd Mill
Dinsdag 14.30 – 15.30 uur Aldenhorst Mill
Dinsdag 09.00-10.00 uur De Wilg Wilbertoord
Woensdag 09.30-10.30 uur De Jachthoorn Sint Hubert
Woensdag 14.00-15.00 uur De Wester Mill
Woensdag 15.00-16.00 uur De Wester Mill

Wilt u meer weten of u zich aanmelden dan kunt u terecht bij de volgende contactpersonen;

 

Gym in Myllesweerd    
Contactpersonen: Annie van Dinteren 0485 – 451934
Docent Nina Swartjes  
Gym in de Wester    
Contactpersoon Marion Paters marionpaters@home.nl
Docent Marion Paters  
Gym Aldenhorst    
Docent

 

Contactpersoon

Nina Swartjes

 

Ria Ederveen
Annie Christiaans

0485-452741
0485-215528

Gym in Wilbertoord    
Contactpersoon Bets Vloet 0485-451446
Docent Nina Swartjes  
Gym in Sint Hubert     
Contactpersoon Elly Hartjes 0485-451789
Docent Wilma Huijbers  

Bestuurlijk contactpersoon: Theo v.d. Linden 0485-478674

Deelnemersbijdrage

Voor deelnemersbijdrage: klik hier

Tussentijds starten met een activiteit is mogelijk. Er wordt dan geïncasseerd naar rato. Voor nieuwe deelnemers is het mogelijk om 2x gratis ter kennisname mee te doen. Wanneer men tussentijds wil instappen dan moet men de “opgavenlijst deelnemers” aan de activiteiten van SWOM en tevens machtiging tot incasso invullen en ondertekenen.

Als u graag mee wilt doen met deze activiteit kunt u hier klikken voor een inschrijfformulier. Let op: de eerste twee keer mag u gratis meedoen!

 

 

 

 

Eerstvolgende activiteiten