Vertrouwenspersoon bij Welzijn Ouderen Mill

Protocol Vertrouwenspersoon treedt in werking.

Wij hechten als Welzijn Ouderen Mill groot belang aan een veilige organisatie. Want onze vrijwilligers werken met ouderen en mantelzorgers. Soms gaat het om kwetsbare mensen. Misbruik of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, in de vorm van fysiek of geestelijke misbruik, financieel of andere ontoelaatbare handelingen en contacten, zijn ontoelaatbaar. In de bestuursvergadering van 4 april 2024 jl. heeft het bestuur het Protocol Vertrouwenspersoon goedgekeurd. Dit protocol is toegevoegd aan onze website.

Je kunt het protocol hier bekijken

Het bestuur informeert u hierbij dat Rob Vloet uit Mill voor een periode van twee jaar benoemd is in de rol van vertrouwenspersoon bij Welzijn Ouderen Mill. Hij is te bereiken via het e-mail adres: vertrouwenspersoon@welzijnouderenmill.nl   Rob Vloet is gemandateerd om bij meldingen onafhankelijk een feitenonderzoek uit te voeren en met aanbevelingen te komen. Bij strafbare feiten zal de lijn zijn dat het bestuur altijd overgaat tot aangifte.

Eerstvolgende activiteiten