Gymlessen Aldenhorst gaan niet door!

Sacha Lucassen wil de Aldenhorst voor 2 weken sluiten voor groepsactiviteiten .

Ze is natuurlijk bezorgd voor haar bewoners maar ook voor het kunnen handhaven van het personeel.

Door mensen van buiten, die een intensiever contact hebben, zoveel mogelijk  te weren wil ze voorkomen dat het virus zo in huis komt.

Na 24 maart neemt ze weer contact.

groet,

Wilma Huijbers.

Eerstvolgende activiteiten