Afmelding Alzheimer Café 16 maart 2020

Beste belangstellende,

Het geplande Alzheimer Café op maandag 16 maart a.s. in Sint Anthonis gaat in verband met het Coronavirus niet door.

Voor actuele informatie verwijzen we u naar de website van Afdeling Land van Cuijk & Gennep: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/land-van-cuijk-en-gennep

Met vriendelijke groet,

Bernadette Schetters,

Secretaris

Bestuur Alzheimer Nederland

Afdeling Land van Cuijk & Gennep