Vervoer

Vervoersdiensten

Seniorenhulpdienst

De seniorenhulpdienst is een service van Welzijn Ouderen Mill, die hulp biedt aan senioren thuis. Het verzorgen van vervoer is daar een onderdeel van.

Vrijwilligers van de seniorenhulpdienst brengen met hun eigen auto u van huis naar het adres waar u moet zijn en weer terug. Als uw afspraak niet te lang duurt wordt er op u gewacht. Dit kan een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis zijn, maar ook voor privébezoek kunt u gebruik maken van deze service.

U belt tijdig, maar zeker 2 dagen van tevoren, naar de Senioren Hulpdienst om uw wensen door te geven.

De Senioren Hulpdienst is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdagmorgen tussen 9.00 uur en 10.00 uur, tel.nr. 0485 – 455 470.

Er wordt voor u op zoek gegaan naar een beschikbare vrijwillige chauffeur, waarna u wordt teruggebeld wie u komt ophalen en hoe laat.

U betaalt contant aan de chauffeur die u rijdt.

Voor tarieven zie tabblad Diensten op deze website.

Welzijn Ouderen Mill WensBus

De doelstelling van de geheel rolstoeltoegankelijke WensBus is eenzame, kwetsbare ouderen vanaf 55 jaar en mensen met een beperking uit hun isolement te halen.
De WensBus is een efficiënt en goedkoop vervoer, volledig verzorgd door  vrijwilligers.
De bus wordt ingezet voor het doen van boodschappen, voor uitstapjes, het bezoeken van dagbesteding de Wester, voorzieningen als fysiotherapie of huisarts, banken, Zorgboerderij de Horst, de Huiskamer, het bezoeken van musea en horeca en eventueel zelf georganiseerde activiteiten en op aanvraag. Vervoer kan individueel maar ook met een groepje. De bus biedt ruimte aan maximaal 8 personen, maar bij gebruik van rolstoel aan 7 personen.

Voor meer informatie en tijden van beschikbaarheid raadpleeg het tabblad “Welzijn Ouderen Mill WensBus” op deze site.

Regiotaxi Noordoost-Brabant

Als u een Regiotaxipas heeft, kunt u een rit bestellen om met de Regiotaxi reizen. Vervoer van deur tot deur, van en naar een OV-knooppunt of een halte van het openbaar vervoer. De Regiotaxi is toegankelijk voor iedereen die zelfstandig of met begeleiding kan reizen.

U kunt met de Regiotaxi per rit maximaal 25 km reizen. Voor de Regiotaxi geldt een binnengebied en een buitengebied. In het binnengebied kunt u met de Regiotaxi van adres naar adres reizen, mits het niet meer is dan 25 km per rit. U mag ook vanuit het binnengebied naar het buitengebied reizen, mits het niet meer dan 25 km per rit is. Omgekeerd mag ook.
U betaalt een bedrag per km + 1 x een opstaptarief.

Met een WMO-indicatie maakt u gebruik van voordelige tarieven.

Voor informatie: www.regiotaxinoordoostbrabant.nl.
Tel.nr. 0412 – 253 683.

Valys

Valys is een collectief vervoerssysteem voor mensen die niet geheel (meer) zelfstandig met het OV kunnen reizen.

Om een Valyspas aan te vragen heeft u bewijsdocument van de gemeente (WMO) nodig.

Meer informatie: www.valys.nl.

Buurtbus Arriva

De buurtbussen in Brabant hebben een belangrijke functie: zij zorgen ervoor dat afgelegen dorpen goed bereikbaar blijven met het openbaar vervoer. De buurtbus is een kleinere bus met zitplaatsen geschikt voor 8 personen die volgens een vaste dienstregeling een vaste route rijdt. De chauffeurs zijn vrijwilligers.

Voor informatie: www.arriva.nl.
U vindt hier ook een reisplanner, tarieven en de mogelijkheid kaartjes te kopen.

Rijbewijskeuring

Wanneer het rijbewijs op of na uw 75e verjaardag verloopt en bij elke volgende verlenging van het rijbewijs (rijbewijs is maximaal vijf jaar geldig) dient u een medische keuring te ondergaan.
Het is aan te raden om minimaal 4 maanden voor het aflopen van de geldigheid van uw rijbewijs met de keuringsprocedure te starten. Als u weet dat u een arts of medisch specialist moet bezoeken, adviseren wij u om 5 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs te starten. De Verklaring van Gezondheid is 5 jaar geldig.

Voor meer informatie en het maken van een afspraak: www.regelzorg.nl.
De Wester in Mill is een van de locaties waar u terecht kunt voor een keuring.

Gehandicapten parkeerkaart

Heb je een langdurige lichamelijke beperking waardoor je met de gebruikelijke hulpmiddelen niet meer dan 100 meter kunt overbruggen? Of ben je voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van een bestuurder? In beide gevallen kun je in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Ben je (aantoonbaar) permanent rolstoel gebonden, dan kom je zonder geneeskundig onderzoek in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Met een gehandicaptenparkeerkaart kun je parkeren op gereserveerde parkeerplaatsen met een rolstoelsymbool, in Nederland en de meeste Europese landen. Je moet je wel houden aan de lokale parkeerregels.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Land van Cuijk:

www.gemeentelandvancuijk.nl.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met het team Frontoffice Sociaal Domein, tel.nr. 0485 – 854444 of via de mail: wmo-consulenten@landvancuijk.nl.

Eerstvolgende activiteiten