Attentie: Coronavirus

Beste vrijwilligers, docenten en coördinatoren en contactpersonen bij de SWOM.

Helaas grijpt het Coronavirus steeds verder om ons heen. Dit heeft ook gevolgen voor de SWOM.

Het bestuur heeft besloten voorlopig alle activiteiten te stoppen. Wij berichten jullie zodra het bestuur besluit dat er weer activiteiten kunnen gaan plaats vinden.
Of en hoe er compensatie zal plaats vinden wordt later bepaald.

De diensten ( tafeltje-dek-je, alarmering en SHD) van het SWOM blijven bereikbaar en beschikbaar.
Ook het kantoor blijft op gebruikelijke tijden bereikbaar dagelijks van 9 – 11 uur.

Wel vragen wij indringend de RIVM adviezen op te volgen .

Namens het bestuur SWOM

Met vriendelijke groet,

Gerda Selten
administratieve ondersteuning SWOM
0485-455470
gerdaselten@swomill.nl