Gehandicapten platforms gaan samen in “Platform Toegankelijk Land van Cuijk”

“Alleen gaat het sneller, samen kom je verder”

Op maandag, 1 november was er in Myllesweerd in Mill een informatieavond van alle gehandicapten platforms in het Land van Cuijk. Zij willen per 1 januari samen gaan optrekken in het “Platform Toegankelijk Land van Cuijk”. Doel van de avond was te vertellen wat de platforms bezig houdt, waarom het belangrijk is dat de belangen van mensen met een beperking worden behartigd en hoe zij toe gaan werken naar zo’n gezamenlijk platform. De avond werd geleid door Corné Kremers, die zelf een beperking heeft, hij is blind.

kennisquiz

Herman Peters begon met een kennisquiz waarbij het aanwezige publiek met een groene of rode kaart het antwoord kon geven. Weetjes kwamen er voorbij als: in het Land van Cuijk zijn er 10.800 inwoners met een lichamelijke beperking; 13.000 mensen die moeilijk lezen of schrijven; je mag op het trottoir met een snelheid van 6 km per uur met een scootmobiel rijden; als je een rolstoeler duwt moet je achteruit van het trottoir af en er staat een boete van € 380,– te wachten als je op een gehandicapten parkeerplaats gaat staan zonder vergunning.

ervaringsdeskundigen

Daarna had Corné interviews met mensen die als ervaringsdeskundigen kunnen worden gezien. Zoals Rinus die blind is en de ontwikkeling van het gesproken boek heeft meegemaakt. Hij vindt het positief dat de massale blindeninstituten zijn verdwenen. Harry van Mortel is slechthorend, zijn partner neemt voor hem waar. Gelukkig heeft hij nu een hulpmiddel dat werkt. Corné heeft aan Harry gevraagd of hij liever doof of blind zou zijn. Harry zou liever blind zijn, want dan kun je nog goed communiceren met mensen. José meldt dat zij al vanaf haar 28e problemen had met haar gezondheid en is nu blij met de rolstoel, waardoor zij heel veel vrijwilligerswerk kan doen. Jeannette was verpleegkundige en vindt het nog steeds moeilijk om hulp te vragen. “Ik wil het liefst zelfstandig blijven en het is veel fijner als je  hulp krijgt aangeboden”, aldus Jeannette. Zij pleit wel voor openbare wc’s voor mensen met een beperking.

platforms

Vervolgens vraagt Corné de platforms aan tafel. Zij vertellen hoe hun contact met de gemeentes verlopen en wat zij doen in hun gemeente om problemen van toegankelijkheid en uitgankelijkheid op te lossen. Zij concluderen dat samenwerken en uitwisselen van kennis een zeer goed ding zal zijn, maar ze moeten hun lokale werkzaamheden niet uit het oog verliezen. Het liefst maar bij elkaar lenen van kennis en kunde.

wethouders

In de pauze is gelegenheid om wat kleine parcoursen af te leggen om te voelen welke problemen je in de praktijk kunt tegenkomen. Daarna is de beurt aan de wethouders van de gemeenten Grave, Cuijk, Mill, Sint Anthonis en Boxmeer die het gehandicaptenbeleid in hun portefeuille hebben. Corné memoreert dat de gemeente Land van Cuijk straks beschikt over 800 ambtenaren. De wethouders concluderen dat bij de ambtenaren de bewustwording van de problemen van mensen met een beperking groter moet worden gemaakt. Op  de vraag of er meer mensen met een beperking een plaats gaan krijgen in het ambtenarenkorps is men van mening dat je in eerste instantie altijd de juiste persoon voor de juiste baan moet hebben. Als dat iemand met een beperking is, is dat mooi meegenomen.

kruisbestuiving

Aan het einde van deze vruchtbare avond wordt geconcludeerd dat er een belangrijke taak voor het toekomstig Platform Toegankelijkheid Land van Cuijk ligt in het doen van kruisbestuiving, overleggen en delen met elkaar. Corné heeft het laatste woord: “Alleen gaat het sneller, samen kom je verder”.