Guus Fonteijn krijgt koninklijke onderscheiding en wordt ridder in de orde van Oranje-Nassau.

 

Guus Fonteijn is vrijdag, 24 april door burgemeester Antoine Walraven namens de koning benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Deze koninklijke onderscheiding wordt uitgereikt aan mensen die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Guus heeft een indrukwekkende staat van dienst in zijn werkzame leven en is nu nog parttime financieel en HR-manager bij Wise up, het bedrijf van zijn vrouw Inge Willems. Guus nam de telefonische mededeling van de burgemeester blij verrast in ontvangst tijdens de radio uitzending die hij twee keer per week voor de SWOM bij de LOM verzorgt.
vrijwilligerswerk
Guus is geboren in 1947 en naast zijn werk heeft hij vanaf 1967 vrijwilligerswerk gedaan. Zo was hij de jongste voorzitter ooit bij de Industriebond NKV afdeling Valkenswaard. In 2001 werd hij voorzitter van het Jongerencentrum de Wissel in Mill. Onder zijn leiding is het jongerencentrum gerenoveerd en verbouwd tot het prachtige gebouw dat er nu staat. In 2005 werd hij voorzitter van de Partij van de Arbeid in de gemeente Mill en Sint Hubert. Van 2007 tot 2009 was hij voorzitter van de Stichting Ouderenbeleid Regelen Mill (STORM). Onder zijn beleid is de doelstelling gehaald beleid te ontwikkelen om de gemeente ouderenproof te krijgen en dit te verankeren in de maatschappij. Guus heeft als kartrekker samen met de andere bestuursleden een stevige basis gelegd om de positie van met name kwetsbare ouderen in de gemeente Mill en Sint Hubert te versterken.
Van 2009 tot 2013 was Guus voorzitter van de Stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM). Nu is hij nog vrijwilliger bij deze organisatie en is de organisator van de alleenstaanden avond en coördinator van de jaarlijkse rolstoelwandeling. Als voorzitter heeft Guus de SWOM stevig neergezet door de activiteiten beter uit te lijnen, een betere vrijwilligersorganisatie te bouwen, een goede website te ontwikkelen en de informatie naar de leden te verbeteren. Dit alles voor de vele ouderen in Mill. Hij stimuleerde vrijwilligers om het beste uit zichzelf te halen.
Sinds 2016 is Guus Fonteijn voorzitter van sportvereniging Hart in Actie. Hij begon direct met het beter profileren van deze vereniging. Zorgde voor een nieuwe website en maakte video’s over de sportactiviteiten. In 2019 heeft hij het Gezond Leven Event georganiseerd, waarbij hij inspirator was voor de leden van Hart in Actie die vleugels leken te krijgen voor het samen neerzetten van dit event. Het event trok ruim 800 bezoekers en 160 mensen namen deel aan de lezingen. De maatschappelijke bijdrage zit hem in het bewustzijn vergroten om gezond ouder te worden. Er is een mooie brochure met interviews van deskundigen uitgebracht met als titel “Leefstijl is de dirigent van je leven”.
Hart in Actie
Het bestuur van Hart in Actie steunt van harte de benoeming van hun voorzitter. “Guus heeft alle mogelijke middelen aangegrepen om met groot enthousiasme, inzet en gedrevenheid veel meer bekendheid te geven aan Hart in Actie. Zijn streven hierbij was Hart in Actie beter op de kaart te zetten en daardoor meer leden te kunnen werven. Guus bracht telkens weer naar voren dat Hart in Actie mensen met een chronische aandoening in de gelegenheid stelt om te komen sporten naar eigen kunnen en samen plezier en gezelligheid te beleven aan het bewegen”, aldus het bestuur. Sinds kort is Guus ook voorzitter van het Platform Gehandicaptenbeleid Mill (PGM).
Brieven
Er liggen veel brieven van mensen en organisaties waarmee hij heeft gewerkt die de benoeming van Guus Fonteijn van harte ondersteunen. Een van de briefschrijvers: “Guus heeft zijn hele leven in het teken gezet van actief zijn voor de samenleving. Hij heeft altijd veel meer gedaan dan alleen vanuit zijn functie werd vereist. Daarom ben ik van mening dat hij alle recht heeft op waardering hiervoor en op een onderscheiding die recht doet aan wat hij voor mensen heeft betekend en nog betekent”.