Hoe gaat het? Vrijwilligers SWOM maken twee keer per week radioprogramma.

Eerste radioprogramma bij de LOM op dinsdag, 24 maart, 11.00 – 12.00 uur.
Het kabinet geeft het coronavirus advies om ‘sociale afstand’ te bewaren om het coronavirus in te dammen. Mensen worden onder meer dringend verzocht om geen bezoek aan kwetsbare personen waaronder ouderen te brengen.
Het is stil in de verpleeghuizen. Activiteiten worden afgelast, de zorgcentra zitten op slot, bezoek wordt tot het absolute minimum beperkt. Steeds meer ouderen worstelen met eenzaamheid. Niet alleen ouderen in verpleeghuizen krijgen minder bezoek, maar ook ouderen die nog thuis wonen.
Enkele vrijwilligers van de Stichting Senioren Welzijn Organisatie Mill (SWOM) wilden zich daarbij niet neerleggen. Zij willen de eenzaamheid en sociaal isolement een klein beetje proberen te doorbreken.
Interactief live radio programma bij LOM.
Tot vandaag was er elke vrijdagochtend van 11:00 tot 12:00 uur een radio-uitzending genaamd “Infoblok” van de SWOM bij de Lokale omroep Mill (LOM). Deze uitzending wordt nu tijdens de coronavirus crisis omgebouwd en uitgebreid tot een interactief live radio programma met de titel “Hoe gaat het?” Het eerste programma zal plaatsvinden op dinsdag, 24 maart van 11.00 tot 12.00 uur. Vervolgens op vrijdag, 27 maart en de weken daarop steeds op dinsdag- en vrijdagmorgen van 11.00 – 12.00 uur, twee keer per week dus.
In dat live radio programma zullen twee presentatoren, naast leuke muziek, informatieblokjes verzorgen o.a. door middel van telefonische interviews met verantwoordelijke bekende personen uit de lokale overheid, gezondheidszorg en ouderenorganisaties. Daarnaast zullen er tijdens de uitzending twee ouderen die aan huis gebonden zijn, telefonisch worden geïnterviewd. Tevens zal een bekende of minder bekende persoon uit de gemeente Mill en Sint Hubert een gesproken column gaan verzorgen.
Ook zullen tips worden gegeven, zoals over “bellen tegen eenzaamheid”, “let een beetje op elkaar” en kunnen mensen doorgeven wat ze dringend nodig hebben om zo goed mogelijk om te gaan met de gedwongen eenzaamheid. Voor de muziekkeuze zorgen de technici van dienst.
De initiatiefnemers zijn blij dat de Lokale Omroep Mill de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van de studio, maar ook voor hun inspanning om te zorgen voor de inzet en ondersteuning van technische vrijwilligers van de LOM waardoor de live uitzendingen kunnen plaats vinden.
Wij danken tevens het bestuur van de SWOM voor hun vertrouwen dat wij als SWOM vrijwilligers hebben gekregen om deze speciale live radio-uitzendingen te realiseren. Het programma van de live radio uitzendingen “Hoe gaat het” zal steeds worden aangepast en vindt u in de media en op de website www.50Plusmill.nl

 

Programma live radio “Hoe gaat het?”
Dinsdagochtend 24 maart van 11:00 tot 12:00 uur
Presentatoren: Anco Bloemendal en Guus Fonteijn
Techniek en muziek: Henk Ermers
Locatie: Lokale Omroep Mill ( LOM)
1. Intro
2. Wat gaan we doen
3. 1e interview Burgemeester Antoine Walraven van de gemeente Mill en Sint Hubert.
4. Tips, informatie
5. 2e interview Ouderen uit Mill. Corrie Janssen 93 jaar.
6. Belt u maar en Tips en informatie
7. 3e interview met Elly Meijnders bijna 80 jaar.
8. Tips, informatie, luisteraars kunnen bellen
9. 4e Interview met Trudy Peters bestuurslid SWOM over wat SWOM wel en niet nog doet.
10. Afsluiting