Hulp gezocht

Beste vrijwilligers en docenten van de SWOM,

Het SWOM is voornemens een ondersteunende vervoerregeling op te zetten bij inentingen met het coronavaccin. Het uitgangspunt is dat deze regeling tijdelijk wordt aangeboden.
Zodra de organisatie hiervoor enige vorm heeft gekregen starten we. We willen 1 maart starten.
Daarvoor hebben we bij het opzetten wel hulp nodig en vragen jullie om je medewerking.
Wij willen graag enkele mensen om telefoontjes aan te nemen.
Wij willen graag chauffeurs die bereid zijn in coronatijd te rijden. Voorzieningen en een vergoeding worden geregeld. En natuurlijk gaan we senioren op deze extra regeling wijzen.

Wanneer je ons wilt versterken en helpen dat horen wij dat graag.
Bel het SWOM op 0485-455470. Je wordt doorverbonden zolang ons kantoor gesloten is.
Je kunt ook mailen naar info@swomill.nl geef je naam en telefoonnummer en je wordt terug gebeld.
Of u neemt contact op met een van de bestuursleden. Hun namen en telefoonnummers staan in bijgevoegde pdf.

Hartelijke groeten,
Gerda Selten en
Ton Ermers

Lijst bestuursleden

Anco Bloemendal      06 – 29328418         swom@anco-hermien.nl

Francine van der Duijn  0486 – 431591     francineswom@gmail.com

Ton Ermers   0486 – 431649         ton@swomill.nl

Marietje v.d. Ligt – van Haren  0485 – 478659     Marietjeswom@gmail.com

Theo v.d. Linden  0485 – 478674   swomtheo@gmail.com

Lida Nabuurs 0485 – 452743         lidakoswom@gmail.com

Trudy Peters  0485 – 452993         trudyswom@gmail.com

Marius Selten 0485 – 478440         mariusselten@hotmail.com