Nieuwe richtlijnen Corona maatregelen SWOM per 7 mei

Beste vrijwilligers van de SWOM,

Hierbij doen wij u de nieuwe richtlijnen Corona maatregelen SWOM per 7 mei toekomen. In onderstaande brief  zijn  de richtlijnen  voor de SWOM  uitgewerkt. Voor vragen kunt u altijd via mail info@swomill.nl   ons bereiken.

Beste vrijwilligers.

Op donderdag 7 mei heeft het bestuur van de Senioren Welzijn Organisatie Mill vergaderd over de Corona maatregelen1. Het bestuur vindt het haar plicht richtlijnen vast te stellen voor onze vrijwilligers zelf alsmede voor de personen die geholpen worden, om optimale bescherming te bereiken.

De maatregelen die de overheid genomen heeft zijn door de SWOM volledig uitgevoerd. Op verzoek van het bestuur van Myllesweerd hebben wij zelfs ons kantoor gesloten. In deze coronatijd dienen (kwetsbare)senioren in bescherming te worden genomen. Daarom is het bestuur over gegaan tot het instellen van richtlijnen.

Als vrijwilligers op pad gaan houden zij rekening met de mogelijke kwetsbaarheid van anderen. Natuurlijk beschermen zij zichzelf om niet ziek te worden en zeker om te voorkomen eventueel anderen te besmetten.

Nu we ongeveer 7 weken die maatregelen uitvoeren blijkt dat er in die tijd weinig beroep gedaan werd op onze diensten. Bij de Seniorenhulpdienst ligt het zo goed als stil. Bij de dienst Tafeltje-dek-je ligt dat wel anders. De chauffeurs zijn blijven bezorgen. De werkgroep voor de dienst Alarmering is ook enkele keren in actie gekomen.

Op 6 mei zijn enkele maatregelen versoepeld maar niet voor ons als vrijwilligers. Hoe dan ook, het bestuur wil zeker de corona maatregelen handhaven. Het bestuur voegt daar aan toe dat het haar plicht is onze vrijwilligers alsmede personen die geholpen worden, optimaal te beschermen.

Daar waar vrijwilligers de risico’s aan durven en aangaan dient van optimale bescherming sprake te zijn. Alles dient gedaan te zijn om besmetting te voorkomen. Dit echter binnen de wettelijke kaders en maatregelen. De hoofdmaatregel dient te allen tijde gehandhaafd te blijven namelijk 1,5 meter uit elkaar blijven. Verder kunnen naar de mening van het bestuur met hygiënische maatregelen aanvaardbaar en veilig, diensthandelingen verricht worden.

Uitwerking Concreet betekent dit dat bij de SWOM wordt gewerkt met beschermingshandschoenen / wegwerphandschoenen dan wel desinfecterende gel. Zo nodig gebruikt men mondkapjes. Ook zijn desinfecterende doekjes of desinfecterende gel soms noodzakelijk. Hier zal de SWOM voor onze vrijwilligers in voorzien. Die spullen moeten in voldoende mate aanwezig en beschikbaar zijn. Inmiddels heeft iedere werkgroep de beschikking over bovengenoemde middelen.

Bij Tafeltje-dek-je dienen beschermingshandschoenen dan wel desinfecterende gel iedere dag klaar te staan. Gebruikte beschermingshandschoenen worden op de juiste wijze uit gedaan en in een plastiek zak gedaan. Dit dient op de juiste wijze te gebeuren omdat anders de handschoenen juist een bron van besmetting kunnen zijn. Belangrijk is dan meteen de handen te wassen met zeep. Desinfecterende gel is een goed alternatief. Lege flesjes moet ingeleverd worden. En pas op dat men niet met de handschoenen aan het gezicht (slijmvliezen) komt.

Wanneer men naar binnen moet zijn mondkapjes verplicht. De dozen kunnen met desinfecterende doekjes ontsmet worden met ontsmettingsdoekjes.

Bij Alarmering dienen eveneens beschermingshandschoenen dan wel desinfecterende gel klaar te liggen voor iedere klus. Hierbij is het zo dat men in huis gaat. Mondkapjes zijn hierbij aan te bevelen. De 1,5 meter absoluut noodzakelijk. In de (telefonische) afspraak dient besproken te worden dat de 1,5 meter absolute voorwaarde is voor dienstverlening. Men gebruikt beschermingshandschoenen of desinfecterende gel en bovendien is het heel verstandig desinfecterende doekjes mee te nemen om het op te halen apparaat te desinfecteren. Bij plaatsing dient ook sprake te zijn van het gebruik van desinfecterende doekjes om de apparatuur gedesinfecteerd achter te laten. Verder gelden dezelfde richtlijnen als bij Tafeltje-dek-je. Denk er aan op de juiste wijze beschermingshandschoenen uit te doen en in een plastiek zak te deponeren. Handig dus om zelf een plastic zak mee te nemen. Dit dient op de juiste wijze te gebeuren omdat anders de handschoenen juist een bron van besmetting kunnen zijn. Belangrijk is dan meteen de handen te wassen met zeep. Desinfecterende gel is een alternatief. En altijd oppassen dat men niet met de handschoenen aan het gezicht (slijmvliezen) komt. Trouwens ook niet met ongewassen handen.

Chauffeurs en bezoekers lopen mogelijk nog meer risico’s omdat de 1,5 meter veel moeilijker te handhaven is. Dat betekent dan dat daar geen dienstverlening kan plaats vinden. En als de afstand van 1,5 meter wel mogelijk is dan is nog de vraag of bij het instappen en het uitstappen die 1,5 meter haalbaar is. Het zal duidelijk zijn dat, met name de Seniorenhulpdienst, geen beroep moet worden gedaan op onze chauffeurs wanneer aan hier genoemde voorwaarden niet voldaan kan worden.

Wat hebben we waar nodig Beschermingshandschoenen en/of desinfecterende gel bij Tafeltje-dek-je en Alarmering Mondkapjes bij bezoekdienst en Alarmering en ook bij Tafeltje-dek-je indien men naar binnen gaat. Desinfecterende doekjes bij Tafeltje-dek-je en Alarmering Plastic zakjes voor de mondkapjes. Eventueel bij chauffeurs: Desinfecterende doekjes, Beschermingshandschoenen en/of desinfecterende gel, mondkapjes, plastic zakjes.

Wanneer het kantoor open is dient te allen tijde de 1,5 meter in acht te worden genomen. Hygiënische voorzieningen zijn ook daar aanwezig.

Kosten De kosten van genoemde spullen komen uit de lopende begroting.

1 Op internet treft men de maatregelen uitgebreid aan die gelden. Zie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Ton Ermers, secretaris Senioren Welzijn Organisatie Mill.