Omgaan met Coronavirus.

Beste docenten, coördinatoren en contactpersonen.

Betreft: Omgaan met Coronavirus.

Het bestuur van de SWOM heeft vergaderd over de bedreiging door het Coronavirus, met name voor kwetsbare senioren.

Op dit moment is er in onze omgeving geen acute aanleiding om stappen te ondernemen. Wel adviseren wij de gebruikelijke hygiënevoorschriften in acht te nemen. Wij bedoelen die maatregelen die vanuit de media en RIVM voorgesteld worden.

Om alert te kunnen reageren hebben de bestuursleden afgesproken onmiddellijk het bestuur te waarschuwen wanneer in de omgeving of bij SWOM-activiteiten, een dreiging geconstateerd wordt.

Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet.

Wij vragen ieder van jullie signalen in je directe omgeving en zeker bij SWOM activiteiten, onmiddellijk te melden aan je contact-bestuurslid. Bij onbereikbaarheid van dat bestuurslid kan dat ieder ander bestuurslid zijn.

Mochten er vragen zijn, dan kun je bij ieder bestuurslid terecht. Hun telefoonnummers vind je hieronder.

Francine van der

Duijn

0486-431591

06-15111396

francineswom@gmail.com

Theo v.d.

Linden

0485-478674

06-51644441

theoswom02@gmail.com

Ton

Ermers

0486-431649

06-13596558

tonermersswom@gmail.com

Lida

Nabuurs

0485-452743

06-31633074

lidakoswom@gmail.com

Marietje v.d.

Ligt – van Haren

0485-478659

06-53395010

Marietjeswom@gmail.com

Trudy

Peters

0485-452993

06-20169544

trudyswom@gmail.com

Marius

Selten

0485-478440

06-51613928

mariusselten@hotmail.com