Samen Eten in 2023

De dinermiddagen worden georganiseerd door Welzijn
Ouderen Mill en De Directeur. Dinerkaart á € 15,00 te
verkrij gen iedere ochtend van 09.00 – 11.00 uur in
kantoor Welzijn Ouderen Mill in Myllesweerd, uiterlijk
de maandag vóór de dinerdag.

Eerstvolgende activiteiten