Twee klachten over onveilige straat naar gemeente bestuur.

Het gemeentebestuur van Mill en sint Hubert heeft twee klachten ontvangen over mogelijkheid tot vallen door een onveilige straat. De klachten kwamen uit de zaal tijdens de voorlichtingsmiddag “Vallen en opstaan” over valpreventie op 13 oktober. Deze middag was georganiseerd door de Werkgroep Preventie van het Lokaal Beraad Ouderenbeleid van de gemeente. Er zaten 45 mensen in de zaal, de meesten uit een oudere doelgroep.

vallen

Tijdens deze middag werden er vanuit het publiek twee mogelijke oorzaken van vallen in de openbare ruimte gesignaleerd:

  1. De losliggende bakstenen aan het begin van de drie ingangen naar de Markt. Deze stenen zijn los geweest en niet meer vastgezet, zodat men er over struikelt.
  2. Bij Van Hout is de overgang van fiets- naar wandelpad niet duidelijk. Als men niet zo goed of minder ziet, loopt of fietst men tegen het trottoir aan en valt. Een  witte arcering zou hier kunnen helpen.

oplossing

Aan het gemeentebestuur is verzocht een oplossing voor beide genoemde problemen te doen uitvoeren. Het bestuur ontving twee foto’s van de situaties ter plekke.