Twee uur radio uitzending “Hoe gaat het” in het teken van Bevrijdingsdag op 5 mei.

De viering van de Bevrijdingsdag 5 mei is dit jubileum jaar 2020 jaar volstrekt anders dan normaal. De programma makers van het radioprogramma van de Lokale Omroep Mill (LOM) en Senioren Welzijn Organisatie Mill (SWOM) “Hoe gaat het” bieden een bescheiden alternatief programma. De luisteraars kunnen dan toch thuis stil staan bij de bevrijding en 75 jaar vrijheid.
Thuis
We moeten 5 mei grotendeels thuis herdenken en vieren. Met het programma wordt geprobeerd toch nog een verbinding met zoveel mogelijk burgers tot stand te brengen. Zoals we elke dag aan de lijve ervaren is “vrijheid” juist nu een enorm actueel thema. Het zou mooi zijn als op deze jubileumfeestdag – net als in mei 1945 – massaal de Nederlandse vlag wordt uit gehangen!
burgers
Burgemeester Antoine Walraven van de gemeente Mill en Sint Hubert zal bij aanvang van het live radio programma een 5 mei toespraak uitspreken. Hiermee willen de programmamakers bewerkstelligen dat door het radioprogramma de burgers van de gemeente Mill en Sint Hubert tóch een gevoel van een herdenkende en feestelijke gemeenschap krijgen. Het eerste uur passeren mooie en persoonlijke ervaringen de revue van mensen die de bevrijding zelf hebben mee gemaakt en beleefd. Deze ouderen nemen ons mee naar de nacht van 10 mei 1940, de bevrijding van Mill 17 september 1944 en de nationale bevrijding op 5 mei 1945.
ijskast
In het tweede uur zullen personen aan het woord komen die elk jaar weer feesten en festivals organiseren maar die noodgedwongen hun plannen in de ijskast hebben moeten plaatsen. Zij zullen in hun bijdrage beklemtonen dat herdenken en feesten door de coronacrisis een noodgedwongen en tijdelijke onderbreking zal zijn. Zij zullen een vergezicht schilderen, hoe “herdenken en feesten” zoals bloemen en planten uit de Corona winterslaap in 2021 zullen ontwaken. Het gehele programma kunt u o.a. vinden op www.50plusmill.nl De programmamakers zijn Henk Ermers, Anco Bloemendal en Guus Fonteijn.

Programma radio uitzending “Hoe gaat het” i.k.v. Bevrijdingsdag 5 mei 2020.
Van 10.00 tot 11.00 uur

⦁ Introductie programma
⦁ Muziek Wilhelmus met daarop volgend de bevrijdingstoespraak van Burgemeester Antoine Walraven van de gemeente Mill en Sint Hubert.
⦁ Interview met mevrouw Verweijen met persoonlijke ervaring (96 jaar)
⦁ Interview Willy Sweens van Heemkundekring Myllesheem met persoonlijke ervaring
⦁ Interview Toon Ermers van de Heemkunde kring “Felix Walter” Langenboom met de verhalen uit Langenboom en omgeving.
⦁ Interview met Benny Boffen, voorzitter Heemkundekring Myllesheem, met persoonlijke ervaring
Van 11.00 tot 12.00 uur
⦁ Gesproken column van Pietje de grondwerker, bekende columnist in de  “De Neije krant” over 75 jaar bevrijding.
⦁ Interview met Job Hogenbosch, organisator van Prerail en FreeRail Festival Streamrail.
⦁ Interview met Ad Berends, voorzitter van Goei Leven Land van Cuijk en organisator van diverse activiteiten in de gemeente Mill en Sint Hubert en het Land van Cuijk.
⦁ Tips en mededelingen
⦁ Interview met Carolien Geurts van Kessel van de Valkhoeve in Mill, o.a. over het toenmalig vliegveld in 1944 bij de huidige “Kuilen” in Langenboom.
⦁ Interview met Bart van Hees, voorzitter Ontdek Mill, over o.a. het afwisselende landschap met de prachtige bossen, de plassen de cultuurhistorie, de vele landgoederen, prachtige wandel- en fietsroutes.

“De programmamakers van “Hoe gaat het” zijn Henk Ermers, Guus Fonteijn en Anco Bloemendal”.

Foto: Hen Daams