‘Wij staan voor alle ouderen in de regio’

LAND VAN CUIJK | De gemeentelijke herindeling heeft teweeggebracht dat ook de diverse ouderenwelzijnsorganisaties de banden hebben aangetrokken. In elk van de vijf oud gemeenten zijn die organisaties doorgegaan onder de Welzijn Ouderen-naam. Naast de nieuwe namen is er een overkoepeld orgaan in het leven geroepen: Welzijn Ouderen Land van Cuijk. Het bestuur legt graag het belang van deze organisatie uit. 

“Niemand weet beter wat ze nodig hebben en willen dan de mensen zelf. Maar de gemeente kan niet met iedereen in gesprek. Dat is waarom wij er zijn.” Gert Thijssen is bestuurslid bij Welzijn Ouderen Cuijk, net als tafelgenoten Frans Brienen en Anco Bloemendal. Gert: “Als overkoepelende organisatie zorgen wij voor verbinding tussen de vijf Welzijn Ouderen-organisaties in het Land van Cuijk.” Frans vult aan: “Stuk voor stuk zullen zij autonoom blijven handelen. Immers weten zij het beste wat goed is voor de senioren in hun regio. Zij koppelen de belangrijke zaken naar ons terug.” Anco: “Die informatie nemen wij mee in onze gesprekken met de gemeente zodat we samen, met ook de GGD, Sociom en de KBO, een nieuw beleidsplan kunnen opstellen om de toekomst op te baseren. Daar zijn we nu druk mee bezig.” Opgewekt: “Als dit plan goed wordt bevonden, dan zal de gemeente het één op één overnemen.” Frans: “Dat zou natuurlijk het beste zijn. Dan hebben we écht een gericht beleid.” Kortom, Welzijn Ouderen Land van Cuijk zorgt er voor dat de autonoom opererende welzijnsorganisaties zo goed en gericht mogelijk hun werk kunnen blijven doen binnen de vastgestelde kaders van de gemeente.

Maar, de geest kan nog zo vastberaden en doorzettend zijn, het lichaam moet wel meewerken. En op dat vlak zijn er nog wat slagen te winnen. Het is niet alsof er momenteel een schrijnend tekort aan vrijwilligers bestaat “maar het mogen er wel wat meer zijn,” erkent Frans. “Wij merken dat het steeds lastiger wordt om ook voor de toekomst enthousiaste vrijwilligers te vinden.” Dit probleem is niet Welzijn Ouderen-specifiek, weten ook de bestuursleden. Landelijk neemt de vraag naar vrijwilligerswerk toe maar blijft de hoeveelheid vrijwilligers achter. “Zeker voor een bestuurstaak hopen we dan ook snel goede mensen te vinden,” zegt Frans. Anco vult aan: “Zoals het nu gaat is het bijna een dagtaak voor ons. Dat is niet de bedoeling natuurlijk.” Gert: “Precies, en dat terwijl het eigenlijk een heel waardevolle functie is. Je kunt het flexibel indelen en krijgt er veel voor terug, zoals een enorm en divers netwerk.” Frans vult aan: “Daarnaast is de waardering heel groot. En het houd je brein fit!”