Wij willen graag een studiekring in Mill oprichten.

door Elly Meijnders

Wij willen graag een studiekring in Mill oprichten.

Een studiekring??? Ik ga op mijn oude dag echt niet meer studeren. Ik hoor het u zeggen…… En eigenlijk dachten de mensen die naar de voorlichting over de eventuele oprichting van zo’n kring precies hetzelfde. Daarom was de informatie die Wilma Lems van BiblioPlus gaf zo nuttig en veelzeggend. En daarom de afspraak om te trachten ook in Mill op de vrijdagmorgen een studiekring op te richten. Want op een studiekring ontmoet je mensen, maak je vriendschappen en scherp je je hersenen. En hij is ook nog eens van, voor en door 50plussers. En dat in een veilige omgeving met respect voor elkaars mening. De studiekringen dragen bij aan het tegengaan van eenzaamheid en bevorderen de maatschappelijke betrokkenheid.

Leuker

Eigenlijk is zo’n studiekring in de praktijk veel leuker. Dat bleek duidelijk uit de praktijkvoorbeelden van Irma Essers die in Boxmeer aan de Studiekring Samen Wijs deelneemt. Je wordt in het begin begeleid door mensen van BiblioPlus maar zodra de groep zich heeft gesetteld en lekker draait, gaat de groep zelfstandig verder. Er zijn minimaal 10 mensen nodig voor een groep, in de meeste gevallen 50/50 bestaande uit mannen en vrouwen. Je spreekt zelf af hoeveel keer per maand je bij elkaar komt, dat kan eens per maand zijn maar in de meeste studiekringen komen ze eens per 14 dagen bij elkaar. De bijeenkomsten duren ca. 2 uur.

Agenda

Er is een vaste agenda om houvast en structuur te geven aan je bijeenkomsten. Je doet mee naar vermogen, want de bijeenkomsten zijn niet vrijblijvend. Er wordt actie van je verwacht, waarbij je elkaar helpt en ondersteunt. De gespreksonderwerpen worden door de groep zelf gekozen, waarbij je natuurlijk je eigen interesseveld in het oog kunt houden. In het begin van de bijeenkomst worden de actualiteiten behandeld, je kiest die zelf in de aanloop naar de bijeenkomst uit de onderwerpen die je zoal in het dagelijks leven tegenkomt. Per bijeenkomst wordt er een presentatie over een gekozen onderwerp door een lid gegeven. Dat klinkt voor veel mensen griezelig om te doen, maar Wilma zegt hierover: “Waar het om gaat is dat elk lid van de studiekring bij toerbeurt verantwoordelijk is voor een onderwerp. De één zal dit doen met een flip-over, de ander met een PowerPoint… Alles is mogelijk. Je kunt het ook gebruiken om jezelf te ontwikkelen in het geven van een presentatie”.

Kosten

De kosten zijn € 10,– voor leden van Biblioplus en € 20,– voor niet leden per jaar. Daarvoor krijgen wij ruimte in de bibliotheek buiten de openingstijden 1 x per 2 weken, ondersteuning door de deskundigheid van BiblioPlus en gebruik van faciliteiten en collectie. En koffie en thee niet te vergeten. En de gezelligheid brengen we zelf mee.

Opgeven

Als u zich wilt aansluiten bij de bestaande studiekringen in Boxmeer (di. en do. ochtend) of in Cuijk (di. mi) kunt u dit melden bij Wilma Lems. Maar als u zich bij een nieuw op te richten studiekring wilt voegen, dan zal dat zijn op de vrijdagochtend in de bieb in Mill. Even bellen of mailen met Wilma Lems, tel. 0610029232 mail w.lems@biblioplus.nl  Zij informeert u verder.

De studiekringen zijn in de jaren ’80 vanuit Denemarken overgenomen. Hedy d’Ancona heeft zich hiervoor ingezet. In 2016 is het Landelijk Platform Studiekringen50Plus opgericht met als doel om dit over het hele land uit te rollen. Dat lukt nu met de hulp van Biblioplus. Deze organisatie stelt zich ten doel de bijeenkomsten met de studiekringen veilig en verantwoord te laten plaatsvinden.

Foto de heer Ruud de Rijke/BiblioPlus: “Bijeenkomst voorlichting over oprichting Studiekring Mill”